Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:


  • Eigenaar: Hockeyvereniging Spijkenisse; 
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website; 
  • Content: alle in de website aanwezige inhoud;


Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze site. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


  1. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde; 
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden; 
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten; 
  4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.