Club van 100

HVS Club van 100 per 1 april 2021 opgeheven

De HVS Club van 100 is per 1 april 2021 opgehouden te bestaan. De leden zagen helaas geen mogelijkheden meer om binnen redelijke termijn te kunnen voldoen aan de doelstellingen.

Het batige saldo is beschikbaar gesteld aan HVS onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hiervoor een fonds wordt opgericht ten behoeve van de jeugdsportontwikkeling binnen HVS.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
De HVS Penningsmeester: [email protected]
Of bij Freek Keijzer: [email protected]Welkom bij de Club van 100 van HVS


De Club van 100 is een vereniging van leden en oud-leden van HVS, fans, begunstigers en allen die HVS een warm hart toedragen en iets extra’s voor HVS willen doen.

Ons e-mailadres is: [email protected]

Doel

Het doel van de Club van 100 van HVS is officieel het bevorderen en creëren van (basis)voorwaarden om de hockeysport binnen Hockeyvereniging Spijkenisse tebevorderen en te veraangenamen. Dit doen we door het financieel ondersteunen van HVS bij projecten die anders niet of niet gemakkelijk uit de gewone middelen zouden kunnen worden gefinancierd.

Minstens zo belangrijk is het aanhalen en versterken van de onderlinge banden tussen de leden van de Club van 100 van HVS. Wij doen dit door het organiseren van een jaarlijkse activiteit.

Waarom is de Club van 100 een goed idee?

Als lid van de Hockeyvereniging Spijkenisse betaal je contributie waarmee de hockeyclub in principe alle noodzakelijke uitgaven kan doen. Toch blijven er altijd wensen onvervuld omdat daarvoor binnen de begroting geen ruimte is. In dat geval kan het bestuur van HVS een verzoek doen aan de Club van 100 om voor een concreet project een bijdrage te leveren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een speeltuintje, gezichtsmaskers, vervanging van keepersuitrustingen, jacks voor trainers of scheidsrechters, vervanging van de geluidsinstallatie, enzovoort.

Wie kan lid worden

Iedereen! Je hoeft geen lid van hockeyclub HVS te zijn of te zijn geweest.

  • Het lidmaatschap van de Club van 100 is een persoonlijk lidmaatschap en bedraagt € 50,- per jaar, of meer als je dat wil (voor jongeren tot 32 jaar € 20,-).
  • Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december en wordt aan het einde van deze periode automatisch telkens met een jaar verlengd.
  • De contributie wordt jaarlijks in mei, via automatische incasso geïnd. Je wordt lid door je aan te melden door een email te sturen naar [email protected] en na betaling van de jaarlijkse bijdrage van ten minste € 50,-.

Wat krijg je ervoor terug?

  • Minimaal één keer per jaar een activiteit georganiseerd voor de leden van de Club van 100, ter bevordering van de onderlinge banden.
  • Zeggenschap in de selectie van projecten welke de Club van 100 ten behoeve van de HVS gaat ondersteunen.
  • Een vermelding op de "Club van 100” ledenpagina op de website.
  • Eenmaal per jaar de Jaarvergadering van de Club van 100, op de laatste competitiedag van het seizoen, inclusief borrel.
  • Uitnodiging voor de jaarlijkse Seizoenslot-BBQ en/of Sponsorbijeenkomst van HVS.

Ideeën voor investering

Naast projecten aangedragen door HVS mag ieder lid van de Club van 100 ideeën voor projecten indienen. Dit kan schriftelijk/per email bij de Club van 100 worden ingediend, voorzien van argumentatie en een eventuele indicatie van de kosten. Je krijgt altijd een reactie.

Besteding van gelden
De Club van 100 bepaalt jaarlijks welk project uit de verkregen inkomsten gaat worden gesteund.

Voor meer informatie of aanmeldingen: [email protected]

Tot ziens bij de Club van 100 van HVS,

Freek Keijzer, voorzitter

Alwin van der Baars, secretaris

Sido Silvius, penningmeester

Club van Honderd van Hockeyvereniging Spijkenisse

KvK-nummer 63601494Bankrekening: NL27 TRIO 0338 5700 98


Hyperlinks