Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
Geen e-mails van de club?
Controleer je instellingen op de site of de app!
Wedstrijd verslagen
VACATURES
Algemene zaken
Voorzitter jeugdbestuur
Beroepscommissie
Lid beroepscommissie
Facilitaire Commissie
Lid groenvoorziening
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie senioren
Beroepscommissie
Voorzitter beroepscommissie
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie junioren
Algemene zaken
Voorzitter normen & waarden commissie
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie senioren
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie junioren
Financiële Controlecommissie
Lid financiële controlecommissie
Technische Commissie
Jongens coördinator
Bestuur
Vrijwilligers Commissaris
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie jongste jeugd
Financiële Commissie
Financiële administratie functionaris
Facilitaire Commissie
Lid onderhoud
Financiële Controlecommissie
Voorzitter financiële controlecommissie
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd
Algemene zaken
Lid jeugdbestuur
Activiteitencommissie
Vrijwilligers Commissaris
Secretariaat
Begeleider jonge scheidsrechters
Algemene zaken
Lid normen & waarden commissie
Op Stapel
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
Vacatures
In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week.
Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien.
nr.     O P U Informatie?
  Financiële Controlecommissie  Lid financiële controlecommissie      Meer info 
  Financiële Controlecommissie  Voorzitter financiële controlecommissie      Meer info 
  Beroepscommissie  Voorzitter beroepscommissie      Meer info 
  Beroepscommissie  Lid beroepscommissie      Meer info 
  Activiteitencommissie  Vrijwilligers Commissaris      Meer info 
Activiteitencommissie Jongste Jeugd  Activiteitencommissie  Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd      Meer info 
Activiteitencommissie Jongste Jeugd  Activiteitencommissie  Lid activiteitencommissie jongste jeugd      Meer info 
Activiteitencommissie Junioren  Activiteitencommissie  Lid activiteitencommissie junioren      Meer info 
Activiteitencommissie Junioren  Activiteitencommissie  Voorzitter activiteitencommissie junioren      Meer info 
Activiteitencommissie Senioren  Activiteitencommissie  Voorzitter activiteitencommissie senioren      Meer info 
Activiteitencommissie Senioren  Activiteitencommissie  Lid activiteitencommissie senioren      Meer info 
Jeugdbestuur  Algemene zaken  Voorzitter jeugdbestuur      Meer info 
Jeugdbestuur  Algemene zaken  Lid jeugdbestuur      Meer info 
Financiële Administratie  Financiële Commissie  Financiële administratie functionaris      Meer info 
Scheidsrechterscommissie  Secretariaat  Begeleider jonge scheidsrechters      Meer info 
Onderhoud Sportpark en Clubhuis Commissie  Facilitaire Commissie  Lid onderhoud      Meer info 
Onderhoud Sportpark en Clubhuis Commissie  Facilitaire Commissie  Lid groenvoorziening      Meer info 
Trainers- & Coaches Coördinator  Technische Commissie  Trainers- & coaches coördinator      Meer info 
Trainers- & Coaches Coördinator  Technische Commissie  Trainers- & coaches coördinator      Meer info 
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie