Algemene Ledenvergadering (UITGESTELD)

maandag 26 oktober 2020   |   20:30 - 22:30   |   Clubhuis

Op vrijdag 18 september vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering is zoals gebruikelijk toegankelijk voor leden en voor een ouder/ verzorger van jeugdleden.

Voor deze vergadering dient u zich aan te melden. Dit kan tot uiterlijk woensdagavond 16 september. Aanmelden kun je door ingelogd te zijn op de website of in de clubapp. Bij evenmenten staat de ALV klaar alwaar je jezelf kunt aanmelden. 

Ouders van jeugdleden dienen met de inloggegevens van zijn of haar kind in te loggen en zich aan te melden.

Niet leden die graag aan de vergadering willen deelnemen kunnen een verzoek tot toegang indienen bij het bestuur. Stuur hiervoor even een mailtje naar de webmaster ([email protected]).

De vergaderstukken zijn beschikbaar na inloggen op de website. Ga bij [club] naar [documenten] en kies vervolgens [Algemene Ledenvergadering 18 september 2020].
 

De vergadering vangt om 20:30u aan. De agenda luidt als volgt:

1 Opening en welkom

Binnengekomen stukken:

   o Notulen ALV 16 juli 2020

   o Jaarrekening Seizoen 2019-2020

2 Vaststellen notulen 16 juli 2020

3 Stand van zaken bij HV Spijkenisse

4 Jaarrekening 2019-2020

   o Bespreken jaarrekening

   o Verslag kascontrolecommissie

   o Vaststellen jaarrekening en decharge

   oBenoemen kascontrolecommissie

5 Samenstelling bestuur

6 Rondvraag

7 Sluiting