Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
Achter de inlog zit meer dan u denkt. 
Ontdek het zelf via de website!
Wedstrijd verslagen
VACATURES
Algemene zaken
Voorzitter normen & waarden commissie
Beroepscommissie
Voorzitter beroepscommissie
Algemene zaken
Lid jeugdbestuur
Financiële Controlecommissie
Lid financiële controlecommissie
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie junioren
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie jongste jeugd
Activiteitencommissie
Vrijwilligers Commissaris
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie junioren
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie senioren
Financiële Commissie
Financiële administratie functionaris
Secretariaat
Begeleider jonge scheidsrechters
Bestuur
Vrijwilligers Commissaris
Algemene zaken
Lid normen & waarden commissie
Algemene zaken
Voorzitter jeugdbestuur
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie senioren
Technische Commissie
Jongens coördinator
Beroepscommissie
Lid beroepscommissie
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Facilitaire Commissie
Lid groenvoorziening
Financiële Controlecommissie
Voorzitter financiële controlecommissie
Facilitaire Commissie
Lid onderhoud
Op Stapel
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
14-2-2018  | Een rookvrije vereniging
 

Hockey is een prachtige tijdbesteding waar geest en lichaam op een recreatieve manier worden uitgedaagd. Wanneer dit op een gezonde manier gebeurd draagt dit bij aan een langer en kwalitatief beter leven. De omgeving speelt daarbij een belangrijke factor. Onze accommodatie is daar een voorbeeld van.

Geheel in lijn met het genomen besluit op de afgelopen ALV gaan wij de wens van leden, de KNHB, de gemeente en andere organisaties volgen; een deel van ons terrein wordt rookvrij.

Wij zijn van mening dat het sporten in combinatie met roken, een niet wenselijke situatie is. Inmiddels zijn er meerdere argumenten en feiten waardoor wij ons gesterkt voelen om dit ALV besluit per 1 maart aanstaande door te voeren.

De volgende regels zijn vanaf 1 maart 2018 van kracht;

- Roken is niet meer toegestaan op en langs de velden
- HVS is rookvrij op trainingsdagen tot 20.00 uur.
- HVS is rookvrij op zaterdagen.
- Op overige dagen is roken toegestaan (behalve dus rond de velden en in onze kantine).

En u doet het niet voor ons, maar voor al die kinderen die wij graag een gezond leven willen bieden. U toch ook?

Meer weten over een rookvrije generatie? Bezoek https://rookvrijegeneratie.nl/.


terug naar vorige scherm
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie