#

Plan van aanpak hervatten trainingen

8-5

Inleiding

Naar aanleiding van de verruiming van de maatregelen tegen corona hebben we een plan opgesteld om de trainingen bij HV Spijkenisse weer op te starten.

De richtlijnen van het RIVM en de regering zijn door de Gemeente Nissewaard overgenomen.

Dit betekent het volgende:

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer in groepen trainen
  • Kinderen vanaf 13 tot en met 18 mogen beginnen met trainen, maar moeten minstens 1,5 meter afstand houden
  • Senioren mogen beginnen met sporten, ook hier geldt de 1,5m afstand regel.

Dit levert uiteraard een aantal uitdagingen op die wij in dit document willen adresseren.

Regels voor het gebruik van de accommodatie

Uitgangspunt is dat we de veiligheid van spelers en vrijwilligers willen waarborgen. Dit houdt in dat de volgende algemene regels gelden:

-Het clubhuis is alleen geopend voor toegang tot EHBO/AED en blessure-ijs

-Kleed je thuis om

-Ga thuis naar het toilet, toilet in het clubhuis kan bij uiterste nood worden gebruikt maar slechts door 1 persoon tegelijk

-Niet eerder dan 10 minuten voor de training aanwezig bij de vereniging

-Kom op de fiets of met de scooter/brommer. Parkeerruimte voor auto’s zal beperkt zijn

-Neem zelf wat te drinken mee en laat niemand anders meedrinken

-Was je handen voor aanvang van de training. Bij het veld zullen hier voorzieningen voor getroffen worden

-Het is voor ouders niet toegestaan op de vereniging te komen

-Houd je aan de aanwezige wegmarkeringen en de aanwijzingen van de vrijwilligers

-Ga direct na de training naar huis

We zullen er op toezien dat deze regels nageleefd worden. Bij het niet naleven van deze regels zal het niet meer mogelijk zijn om deel te nemen aan de trainingen. Naast bovenstaande regels gelden uiteraard de door het RIVM ingestelde maatregelen:

-Bij verkoudheidsklachten en ziekte blijf je thuis

-Houd altijd 1,5 meter afstand (13 jaar en ouder)

-Schud geen handen

-Hoest/nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

-Raak je gezicht niet aan

Jeugd t/m 12 jaar (F, E en D-jeugd)

Voor de jongere jeugd gaan we trainen op een half veld. Gezien de afstandsbeperking voor deze groep niet geldt kunnen we meer leden kwijt van deze leeftijdscategorie.

-Per team dienen twee volwassen aanwezig zijn. Een trainer, en een teambegeleider die de corona coördinator assisteert.

-Per team mogen maximaal twee trainers op het veld staan.

-Voor de trainers/teambegeleiders gelden de volgende regels:

oZe houden zich aan de 1,5m afstandsregel

oZe hebben ervaring met het geven van training aan het betreffende team

oHet is niet de bedoeling dat er wisselende trainers voor een team staan

-De trainer/teambegeleider is verantwoordelijk voor het opvangen van de spelers bij de ingang van de accommodatie, het begeleiden naar en van het veld en het tijdig verlaten van het terrein.

-De vereniging zal zorgen voor instructies waar de spelers kunnen worden opgevangen voor aanvang van de training.

Jeugd 13 t/m 18 jaar (A, B en C-jeugd)

De oudere jeugd heeft te maken met de 1,5m regel. We gaan dan ook trainen op een heel veld, om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn op de vereniging. De volgende regels gelden:

-Per team dienen twee volwassen aanwezig zijn. Een trainer, en een teambegeleider die de corona coördinator assisteert.

-Per team mogen maximaal twee trainers op het veld staan.

-In totaal mogen er maximaal 20 personen op een veld staan.

-Voor de trainers/teambegeleiders gelden de volgende regels:

oZe houden zich aan de 1,5m afstandsregel

oZe hebben ervaring met het geven van training aan het betreffende team

oHet is niet de bedoeling dat er wisselende trainers voor een team staan

-De trainer/teambegeleider is verantwoordelijk voor het opvangen van de spelers bij de ingang van de accommodatie, het begeleiden naar en van het veld en het tijdig verlaten van het terrein. Hierbij dient iedereen zich aan de 1,5m regel te houden.

-Voor de spelers geldt ook de 1,5m afstandsregel. Dit betekent dat een aantal trainingsvormen (bijvoorbeeld partijvormen) niet mogelijk zullen zijn.

-De vereniging zal zorgen voor instructies waar de spelers kunnen worden opgevangen voor aanvang van de training.

Om de wisseling van de training soepel te laten verlopen hebben we het volgende bedacht.

-Per veld traint er één team. Het is echter de bedoeling dat er slechts op een half veld getraind wordt. De andere helft van het veld zal gebruikt worden door het team dat in het volgende blok traint. Zo voorkomen we dat teams elkaar tegenkomen tijdens de wisseling.

-Zorg dat je tien minuten voor je training aanwezig bent en ga naar de verzamelplek van het team. Er moet ten allen voldaan worden aan de 1,5m afstandsregel.

-Vijf minuten voordat de training begint kan het team onder begeleiding naar het veld. Spullen kunnen langs de kant gezet worden, of eventueel in de dug-out.

-Het andere team kan het veld verlaten zodra het volgende team op het veld is.

Senioren

Voor de senioren gelden dezelfde regels als voor de oudste jeugd. Ook bij de senioren mogen er maximaal 20 personen op een veld aanwezig zijn (van hetzelfde team). Senioren teams die willen gaan trainen kunnen contact opnemen met de TC via [email protected]. In overleg kan dan een trainingsdag/tijd bepaald worden.

Corona coördinatoren

Om bovenstaande in goede banen te leiden zijn er een aantal coördinatoren aangewezen. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor de coördinatie op de vereniging tijdens de trainingen.

Naast de coördinatoren zal er per team een begeleider aanwezig moeten zijn om de coördinator te assisteren. Instructies hiervoor zullen op door de coördinator worden verzorgd.

Dag

Coördinator

Maandag

Jaimy den Ouden

Dinsdag

Harry van den Brink

Woensdag

Jan Hofman

Donderdag

Mandy Horstink

Vrijdag

José Oranje

Zaterdag

Harry van den Brink

Voor algemene vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen met de volgende personen.

Naam

Functie

E-mail

Wouter van Roon

Secretaris

[email protected]

Pieter Taselaar

Voorzitter

[email protected]

Harry van den Brink

Technische Commissie

[email protected]

Voor de trainers

We vragen trainers gebruik te maken van hun eigen materialen. We zullen zorgen dat het mogelijk is om deze materialen uit de lockers te halen. Het gebruik van hesjes is in verband met de hygiënemaatregelen helaas niet toegestaan. Verder is het vanuit hygiëne oogpunt ook belangrijk dat alleen de trainer de materialen (trainingshoedjes / ballen) met de handen aanraakt.

Verder bestaat er de mogelijkheid voor de jeugdtrainers om zich te laten testen als zij klachten hebben die gerelateerd zijn aan COVID-19. Mocht iemand hier gebruik van willen maken dan kan er contact worden opgenomen met de secretaris via [email protected]

Inrichting terrein

Om de wisseling van de teams soepel te laten verlopen hebben we een aantal maatregelen genomen.

-De toegangsweg (met parkeerplaatsen aan de zijkant; vanaf de gele stippellijn) is niet toegankelijk voor auto’s. Zo kunnen we de parkeerplaatsen gebruiken om fietsen te plaatsen en hebben we voldoende ruimte om aan de 1,5m te voldoen.

-Ouders die hun kinderen met de auto brengen vragen we gebruik te maken van de rijrichting zoals aangegeven op onderstaande foto (rode pijl). Zo kunnen we het verkeer enigszins onder controle halen.

-Ophalen van kinderen gebeurt bij voorkeur op de parkeerplaats bij de duivenvereniging (zwarte pijl). Zo kunnen we het verkeer van binnenkomende en vertrekkende leden enigszins scheiden.

-Op de club zelf zullen looprichtingen staan aangegeven. Uiteraard dient iedereen zich hier aan te houden.

-Het is ouders niet toegestaan het terrein te betreden, met uitzondering van de trainers en teambegeleiders.


 
8-5-2020 Algemeen