#

ALV opgeschort

19-10
Nu het, als gevolg van de genomen COVID-19 maatregelen, niet mogelijk is om fysiek de Algemene Ledenvergadering te organiseren heeft het bestuur besloten deze op te schorten.

Zodra er zicht komt op het kunnen organiseren van de ALV waarbij we de leden kunnen ontvangen in het clubhuis zal het bestuur een nieuwe datum vaststellen.

Ondertussen zal het bestuur de mogelijkheden onderzoeken tot het organiseren van de ALV via een digitale vorm waarbij de leden vanuit huis via een videoverbinding kunnen deelnemen. Mocht er geen zicht komen dat de ALV dit jaar in het clubhuis georganiseerd kan worden dan streeft het bestuur er naar deze uiterlijk in december via digitale weg te organiseren.
 
19-10-2020 Algemeen