Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
ALV teruglezen?
Log in op mijn HVS en klik op Documenten onder de tab Club!
Wedstrijd verslagen
VACATURES
Bestuur
Vrijwilligers Commissaris
Financiële Controlecommissie
Lid financiële controlecommissie
Algemene zaken
Lid normen & waarden commissie
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie senioren
Activiteitencommissie
Vrijwilligers Commissaris
Technische Commissie
Meisjes AB coördinator
Financiële Commissie
Financiële administratie functionaris
Technische Commissie
Jongens coördinator
Facilitaire Commissie
Lid groenvoorziening
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie junioren
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd
Algemene zaken
Lid jeugdbestuur
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Algemene zaken
Voorzitter jeugdbestuur
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie junioren
Algemene zaken
Voorzitter normen & waarden commissie
Facilitaire Commissie
Lid onderhoud
Secretariaat
Begeleider jonge scheidsrechters
Beroepscommissie
Lid beroepscommissie
Beroepscommissie
Voorzitter beroepscommissie
Financiële Controlecommissie
Voorzitter financiële controlecommissie
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie senioren
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie jongste jeugd
Op Stapel
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
Barrooster
 
zondag 29 april 2018 
12:00 - 13:45  Hugo Geurts Bardienst 
13:45 - 15:30  Anouk Wouts Bardienst 
15:30 - 00:00  Vivian van Krimpen Bardienst 

Waarborgen bardienst

Ieder seniorlid of ouder van ieder jeugdlid is verplicht bardiensten volgens indeling te draaien.
Bardiensten zijn uiterlijk woensdagavond af te kopen achter de bar tegen een vergoeding van €10,00 per persoon en dus niet zoals vaak gedacht wordt per bardienst (in geval jongste jeugd). De gastvrouw of-heer zoekt dan een juniorlid die de dienst wil draaien. Probeer dit afkopen te beperken.

Regels om de bardienst te waarborgen:

  1. Alle thuisspelende Juniorenteams leveren één ouder voor de bardienst. Deze dienst begint 15 minuten voor aanvang wedstrijd en de laatste dienst eindigt met de sluiting van het clubhuis. De juniorteams worden dus niet meer apart in het barschema vermeld.
  2. Voor de thuisspelende Jongste Jeugdteams wordt een schema gemaakt waarin elk team ca 3-4x per hockeyseizoen aan de beurt is voor de bardienst. Bij een bardienst van de Jongste Jeugd is het de bedoeling dat het aangewezen team twee (2) ouders "levert" voor het draaien van een bardienst.
  3. De dienst is primair de verantwoording van het team, specifiek de aangewezen ouder(s).
  4. Alle contactpersonen (meestal de coach) van de junioren- en jongste jeugdteams worden verzocht een schema voor de bardienst op te maken en dit schema duidelijk met de ouders te communiceren..
  5. Indien er geen ouders aanwezig zijn zoekt het barhoofd ter plaatse een vrijwilliger om de dienst te draaien. Jan Hofman (bestuurslid faciliteiten) zal dan contact opnemen met de contactpersoon en de kosten declareren bij de in gebreke blijvende ouder(s).

Instructie verantwoord alcohol schenken

Sinds 1 november 2000 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. Onze vereniging heeft hierdoor te maken met wettelijke bepalingen. In de wet is voorgeschreven dat een vereniging alleen alcoholhoudende dranken mag verstrekken als de barvrijwilliger de instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gehad. De achterliggende reden is dat alcoholmisbruik voorkomen dient te worden en dat daar achtergrondkennis over de wettelijke voorschriften en de risico's van overmatig alcoholgebruik voor noodzakelijk is. De vereniging heeft de verplichting deze instructie aan alle barvrijwilligers te geven. Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit middels deze publicatie te doen. Deze Instructie Verantwoord Alcohol schenken is door NOC*NSF in samenwerking met een werkgroep van sportbonden ontwikkeld. U vindt de instructie op http://www.nocnsf.nl/iva.
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie