Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
HVS Clubapp

Wedstrijd verslagen
Op Stapel
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
Algemeen 


Telefoon clubhuis:
0181-610266
Postadres:
Hockey Vereniging Spijkenisse
Postbus 429
3200 AK Spijkenisse
Bankrekening:
NL27RABO0133418316
Adres sportpark:
Sportpark Groenewoud
Schenkelweg 110b / 112
3203 LE Spijkenisse
GPS: N 51 50.454, E 4 20.801
E-mail: [email protected]
Alle e-mailadressen: zie organisatie


Algemeen

De Hockeyvereniging Spijkenisse is een groeiende vereniging. Zij biedt aan jong tot oud gelegenheid het hockeyspel te beoefenen. Onderscheid wordt gemaakt in de jongste jeugd (leeftijd: 6 tot 10 jaar), jeugdteams (leeftijd: 10 tot 18 jaar) en seniorenteams (vanaf 18 jaar). In het huidige seizoen zijn er 4 senioren Dames teams en 3 senioren Heren teams. De standaardteams Heren 1 en Dames 1 spelen derde klasse. De vereniging kent 2 veteranenteams: een veterinnenteam en een veteranenteam.
De jongste jeugd en de jeugd spelen op de zaterdag; de senioren en veteranen spelen op de zondag. De vereniging biedt ook gelegenheid tot recreantenhockey, aan hen, die de hockeyregels niet de baas willen worden, en zich primair tot doel stellen gezond te bewegen. De recreanten trainen en spelen onderlinge wedstrijdjes in gemoedelijke sfeer op de maandagavond.Tot slot is er nog de mogelijkheid tot het beoefenen van knotshockey.

Seizoensport

Het Hockeyseizoen speelt zich af tussen september en mei. Van begin september tot half december vindt het eerste deel van de competitie plaats, van begin maart tot begin mei het tweede deel. Van half december tot maart is er de winterstop, waarin gedurende een aantal weekenden de zogenaamde wintercompetitie wordt gespeeld. Tevens speelt een aantal teams dan in de zaal. De periode van begin mei tot eind juni wordt aangegrepen om toernooien te spelen.

Kleding

De kleuren van de vereniging zijn geel/bruin. In het veld dragen de spelers een geel shirt met het HVS logo, een bruine broek of rok, en bruine kousen met 2 gele strepen in het boord en voorzien van het HVS logo. Gespeeld wordt op kunstgrasschoenen.Het clubtenue is te koop bij Sport 2000, vestiging Uitstraat tegenover Bram Ladage in het Centrum van Spijkenisse. Ook kunt u daar terecht voor hockeysticks, schoenen en allerlei andere sportartikelen.

Sportiviteit

De hockeyvereniging stelt zich tot doel iedere vorm van talent tot ontplooiing te laten komen. Dat wil zeggen dat de vereniging open staat voor een ieder die wil hockeyen, op welk niveau dan ook. In 2003 is er een toekomstplan gemaakt, waarbij de nadruk komt te liggen op kwaliteit in de ontwikkeling van hockeyvaardigheden bij de jeugd.

Contributies

Voor alle informatie over de contributie klik hier.

Trainingen

Naast de wedstrijden in het weekend vinden doordeweeks trainingen plaats. In het algemeen wordt 1 tot 2 maal in de week getraind. De jongste jeugd traint in de vroege avonduren. De jeugdteams trainen tussen 18.00 uur en 21.00 uur. De seniorenteams en veteranenteams trainen veelal na 20.30 uur.

Normen en waarden

De accommodatie van de vereniging wordt alom geroemd. Reden om er niet nonchalant mee om te gaan. Weliswaar heeft de vereniging een onderhoudscommissie, maar die is er niet om vernielingen te repareren. Die is er om de accommodatie waar mogelijk te verbeteren. Van de leden, van jong tot oud, wordt kortom verwacht dat zij zorgvuldig met het clubgebouw, met de kleedkamers en met de buitenaccommodatie omgaan. Van ouders van jeugdleden wordt ook betrokkenheid verwacht bij hun kind en bij de vereniging. Om de vereniging draaiende te houden zijn er tal van activiteiten, die wij in eigen beheer verrichten. Daar hebben wij menskracht voor nodig. Verwacht wordt dan ook hulpvaardigheid en inzet van alle leden en van ouders van jeugdleden.

Rechten en plichten

Ieder lid heeft het recht om te trainen, om wedstrijden te spelen, en om gebruik te maken van andere faciliteiten van de club. Tegenover rechten staan plichten, ook voor ouders van jeugd. Bij inschrijving verplichten ouders van jeugd zich tot het rij-ouderschap. Dat wil zeggen dat u plusminus drie maal in het seizoen teamleden van uw kind naar uitwedstrijden brengt. Bovendien zult u tweemaal maal in het jaar ingedeeld worden voor de bardienst op de zaterdag. Ten slotte zal bij het organiseren van evenementen een beroep worden gedaan op uw hulpvaardigheid. Voor de leden vanaf 14 jaar geldt op korte termijn de verplichting van de bond om te beschikken over een scheidsrechterskaart. De vereniging anticipeert hierop door opleidingen te verzorgen met een voor de leden vanaf 14 jaar verplichtend karakter tot deelname. Degenen die een scheidsrechterskaart hebben zullen op de zaterdag en zondag en bij toernooien worden ingedeeld op wedstrijden. Niet fluiten wordt gestraft. Van ouders van jongste jeugdleden wordt bovendien de bereidheid verwacht als spelleider op te treden.

Privacy Policy

Hockey Verenigjng Spijkenisse hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd zonder dat daarvoor een bijzondere inspanning moet worden geleverd. Je moet dan denken aan naam- en adresgegevens, maar ook e-mailadressen, foto's en IP-adressen.

In de opgestelde Privacy Policy geeft HVS helder en transparant weer hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens, waarbij HVS zich in alle gevallen houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Onze Privacy Policy is te vinden vinden deze link

Bestuursreglement en gedragsregels

Leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers van HVS dienen zich te houden aan het bestuursreglement en zich te conformeren aan de gedragsregels. Deze zijn staan gepubliceerd op de website van HVS en tevens te vinden via deze link


Evenementen

Er worden meerdere evenementen per jaar georganiseerd. Naast thuistoernooien voor alle leeftijdscategorieën bij de jongste jeugd en bij de jeugd, worden een schoolhockeytoernooi, een strafballencompetitie georganiseerd, alsmede voor de jongste jeugd een Sinterklaasfeest, en voor iedereen van jong tot oud disco’s, en niet te vergeten het inmiddels fameuze kerstgala.

Maatschappelijke stage

Bij HVS bestaat de mogelijkheid om je maatschappelijke stage voor de middelbare school te lopen. De jeugdcommissie/trainer is dan je stagebegeleider. Algemene informatie met betrekking tot de maatschappelijke stage is terug te vinden op de site van het ministerie van OC&W over dit onderwerp: www.maatschappelijkestage.nl. Informatie over het verrichten van een maatschappelijke stage kun je inwinnen bij [email protected].

Communicatie

De website is het medium voor algemene communicatie van de vereniging. Het is niet alleen een doorgeefluik voor bestuur en commissies maar ook een mogelijkheid voor alle leden en iedereen die HVS een warm hart toedraagt om wetenswaardigheden online te zetten. De website biedt iedereen de gelegenheid om wedstrijdverslagen te plaatsen en een teamprofiel of een persoonlijk profiel te beheren. De vereniging beschikt daarnaast over een eigen clubapp voor Androïd en iOS.


Uiteraard heeft de vereniging inkomsten nodig. Het leeuwendeel van de inkomsten komt uit bijdragen van de leden, waarvan de hoogte is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Klik hier voor de contributies.
In een aantal gevallen is het mogelijk om een bijdrage in de contributie te krijgen van de gemeente. De bijdrage is onderdeel van de Individuele Minima Toeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/individuele-minima-toeslag-.htm 
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om contact op te nemen met Stichting Leergeld Voorne-Putten. Zie hiervoor www.leergeld.nl.

Lid worden

Een ieder wordt in staat gesteld een drietal keren mee te trainen. Inschrijven voor proeftrainingen doet u via het inschrijfformulier. Kies dan bij "gewenst lidmaatschap" voor "Proeftraining max 3X" waarna het bij de ledenadminstratie ter behandeling komt. Na deze 3 proeftrainingen besluit u over het definitieve lidmaatschap. Indien u niet bent ingeschreven als lid bent u niet verzekerd.

Het is goed rekening te houden met de veiligheidsvereisten. Denk dan aan scheenbeschermers en een bitje. Voor kinderen is dit zelfs verplicht. Bitjes kunnen bij elke sportzaak gekocht worden. Veel kinderen lenen voor de eerste keer "voetbal"scheenbeschermers van een vriendje. Deze voldoen voor de eerste paar keer. Een hockeystick kan geleend worden van de hockeyvereniging. Voor het trainen kunnen gewone sportkleren gebruikt worden, liefst met schoenen die niet te glad zijn. 

De minimum leeftijd om in te schrijven voor de proeftrainingen is 6 jaar.

Contactpersonen

Wilt u meer weten over een specifieke leeftijdscategorie? Kijk voor e-mailadressen en telefoonnummers onder organisatie.
 
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie