Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
Geen inlogcode ontvangen?
Mail de webmaster!
Ook voor teamondersteuners.
Wedstrijd verslagen
VACATURES
Technische Commissie
Jongens coördinator
Beroepscommissie
Voorzitter beroepscommissie
Activiteitencommissie
Vrijwilligers Commissaris
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie jongste jeugd
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie senioren
Facilitaire Commissie
Lid onderhoud
Algemene zaken
Voorzitter normen & waarden commissie
Technische Commissie
Meisjes AB coördinator
Beroepscommissie
Lid beroepscommissie
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Bestuur
Vrijwilligers Commissaris
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Facilitaire Commissie
Lid groenvoorziening
Financiële Commissie
Financiële administratie functionaris
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd
Algemene zaken
Lid normen & waarden commissie
Algemene zaken
Voorzitter jeugdbestuur
Secretariaat
Begeleider jonge scheidsrechters
Financiële Controlecommissie
Lid financiële controlecommissie
Financiële Controlecommissie
Voorzitter financiële controlecommissie
Algemene zaken
Lid jeugdbestuur
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie junioren
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie junioren
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie senioren
Op Stapel
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
Bestuursreglement 

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
 • Het verstrekken van alcoholische drank aan een jongere beneden de 18 jaar door ouderen is niet toegestaan. Bij twijfel legitimatie verplicht;
 • Gebruik en of bezit van drugs op het complex en in het clubhuis is verboden;
 • Het is niet toegestaan in het clubhuis sterk alcoholische drank op voorraad te hebben;
 • Het is niet toegestaan aan medewerkers achter de bar alcoholische drank te nuttigen;
 • Medewerkers achter de bar dienen zich hoffelijk te gedragen;
 • Degene die wordt betrapt op diefstal van geld of goederen wordt direct geroyeerd. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan;
 • Roken in het clubhuis of kleedruimte is niet toegestaan;
 • Het is in het gebouw en binnen het complex niet toegestaan vernielingen aan te richten, handtastelijk te zijn en ongeregeldheden te plegen;
 • Discriminatie op grond van huidskleur, geloof, afkomst is bij HV Spijkenisse verboden. Indien men zich hier aan schuldig maakt volgen er sancties hetzij schorsing of royement;
 • Men is verplicht zich in het gebouw en in de omgeving goed te gedragen en er van bewust te zijn dat het bestuur maatregelen neemt indien men de geldende normen en waarden overtreed;
 • Men is verplicht de rommel die gemaakt wordt op te ruimen en er zorg voor te dragen dat na gebruik van kantine of accommodatie alles schoon en opgeruimd wordt achtergelaten;
 • De keuken dient vrij van afwas en schoon achter gelaten te worden. Afvalzakken uit de prullenbakken enkel en alleen in grote container buiten deponeren;
 • Genuttigde consumpties dienen direct afgerekend te worden. Geld eventueel in de kluis. Bij vertrek dient het alarm ingeschakeld te worden, alle deuren goed afgesloten en de verlichting uitgeschakeld te zijn;
 • Na gebruik van velden dient direct de veldverlichting uitgeschakeld te worden;
 • Parkeren alleen op de parkeerplaats buiten de hekken. Als men toch binnen de hekken parkeert gebeurt dat geheel op eigen risico;
 • Betreden van de speeltuin en/of videotoren is geheel op eigen risico. Hv Spijkenisse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade / letsel door toedoen van het betreden of beklimmen van de speeltuin en/of videotoren.

Aldus besloten door het gehele bestuur HV Spijkenisse op 31 juli 2010.
 
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie