Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
Wedstrijd verslagen
Op Stapel
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
FairPlay 

Aandacht voor FairPlay. Meer en meer blijkt duidelijk dat het stimuleren van fair play ook in hockey noodzakelijk is. De vereniging en met name de coach / trainer / begeleider spelen hierin een belangrijke rol.

Enkele aandachtspunten voor de coach/begeleider/trainer

 1. Gebrek aan spelregelkennis: besteed tijdens de training of rondom de wedstrijd aandacht aan de spelregels;
 2. Gebrek aan begrip voor de spelleider/scheidsrechter: zonder hen is hockeyen onmogelijk, zij maken meestal minder fouten tijdens de wedstrijd dan spelers;
 3. Ontbreken van algemeen aanvaarde hockey etiquette: Werk hieraan vanaf de jongste jeugd;
 4. Het stellen van sportiviteit boven prestatie: hoe belangrijk is het resultaat? Wie bepaalt dat? Hoe gaan de trainer en de coach om met het opleidings- en prestatieaspect;
 5. Het niet of niet tijdig bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel: kunnen individuen zich verschuilen achter de groep, of mag het team zich verschuilen achter het gedrag van andere teams;
 6. De invloed van de bank en de zijlijn: is die invloed negatief of positief? Ook kijkende ouders hebben hun eigen verantwoording in FairPlay.

Wat kunt u daar als begeleider aan doen?

Enkele coachtaken die direct te maken hebben met fair play:

 • De coach ziet er op toe dat het team zich ook voor en na de wedstrijd correct gedraagt;
 • De coach onthoudt zich van kritiek op de spelleider en wijst de spelers op het feit, dat iedere beslissing moet worden geaccepteerd zonder appelleren en zonder commentaar;
 • Na de wedstrijd kan er altijd nog over gepraat worden. hij/zij voorkomt irritaties;
 • De coach is sportief, opbouwend in zijn aanwijzingen tijdens de wedstrijd en moedigt aan;
 • De coach wisselt een speler (tijdelijk) die zich misdraagt; hij/zij zorgt ervoor de spelleider een slag voor te zijn;
 • Deze misdragingen kunnen dan zowel verbaal zijn als ook fysiek.bijv. het weggooien van de stick. Dit mag niet door de coach worden getolereerd;
 • De coach gaat na de wedstrijd niet direct naar huis maar praat nog even na met iedereen.
 
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie