Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
Geen inlogcode ontvangen?
Mail de webmaster!
Ook voor teamondersteuners.
Wedstrijd verslagen
Nog geen verslagen.
VACATURES
Algemene zaken
Lid normen & waarden commissie
Algemene zaken
Voorzitter normen & waarden commissie
Algemene zaken
Voorzitter jeugdbestuur
Algemene zaken
Lid jeugdbestuur
Activiteitencommissie
Vrijwilligers Commissaris
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie senioren
Facilitaire Commissie
Lid onderhoud
Technische Commissie
Jongste jeugd coördinator
Facilitaire Commissie
Lid groenvoorziening
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie jongste jeugd
Secretariaat
Begeleider jonge scheidsrechters
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie junioren
Financiële Controlecommissie
Voorzitter financiële controlecommissie
Technische Commissie
Jongens coördinator
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie senioren
Beroepscommissie
Voorzitter beroepscommissie
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Bestuur
Vrijwilligers Commissaris
Financiële Controlecommissie
Lid financiële controlecommissie
Beroepscommissie
Lid beroepscommissie
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie junioren
Financiële Commissie
Financiële administratie functionaris
Op Stapel
De agenda is leeg
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
Organisatie 
De jongste jeugdcommissie zorgt ervoor dat onze jongste jeugd zijn eigen plaats heeft in onze vereniging. De jongste jeugdcommissie stelt het wedstrijdprogramma op, deelt de trainingen in, deelt de teams in, organiseert de mini-slotdag, draagt zorg voor de contacten met ouders, etc.

De taken van deze commissie zijn als volgt opgesplitst:

Patrick Schmidt: contactpersoon TC jongste jeugd voor ouders en jongste jeugd, algemene coördinatie, nieuwe jongste jeugdleden, trainingsindeling en inschrijvingen.
Waarnemend coördinatie jj meisjes, hockeyschool en puppy hockey.
Pascal Dijkens: coördinatie jongste jeugd jongens
Albert den Brasem: wedstrijdsecretariaat, standenmotor en veldindelingen
Vacature: coördinatie jongste jeugd meisjes
Vacature: coördinatie hockeyschool & puppy hockey

Zaterdagcoördinatie door Daniël Kauffman, incidenteel door Albert den Brasem, Jose Oranje en Andrew Rogers.

Contact

 
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie