Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
Foto's downloaden van YouTube?
Neem contact op met de webmaster.
Wedstrijd verslagen
VACATURES
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie jongste jeugd
Secretariaat
Begeleider jonge scheidsrechters
Activiteitencommissie
Vrijwilligers Commissaris
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd
Algemene zaken
Voorzitter normen & waarden commissie
Facilitaire Commissie
Lid groenvoorziening
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie junioren
Algemene zaken
Lid jeugdbestuur
Bestuur
Vrijwilligers Commissaris
Beroepscommissie
Voorzitter beroepscommissie
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie junioren
Algemene zaken
Voorzitter jeugdbestuur
Technische Commissie
Jongens coördinator
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie senioren
Beroepscommissie
Lid beroepscommissie
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie senioren
Financiële Controlecommissie
Voorzitter financiële controlecommissie
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Financiële Controlecommissie
Lid financiële controlecommissie
Facilitaire Commissie
Lid onderhoud
Algemene zaken
Lid normen & waarden commissie
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Financiële Commissie
Financiële administratie functionaris
Op Stapel
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
Club van 100 
Welkom bij de Club van 100 van HVS
De Club van 100 is een vereniging van leden en oudleden van HVS, fans, begunstigers en allen die HVS een warm hart toedragen en iets extra’s voor HVS willen doen.

Ons e-mailadres is: [email protected]
 
 
Doel
Het officiele doel van de Club van 100 van HVS is het bevorderen en creëren van (basis)voorwaarden om de hockeysport binnen Hockeyvereniging Spijkenisse te bevorderen en te veraangenamen. Dit doen we door het financieel ondersteunen van HVS bij projecten die anders niet of niet gemakkelijk uit de gewone middelen zouden kunnen worden gefinancieerd.
 
Daarnaast en minstens zo belangrijk is het aanhalen en versterken van de onderlingen banden tussen de leden van de Club van 100 van HVS. Dit doen wij door het organiseren van een jaarlijkse activiteit.

Waarom is de Club van 100 een goed idee?
Als lid van de Hockeyvereniging Spijkenisse betaal je contributie waarmee de hockeyclub in principe alle noodzakelijke uitgaven kan doen. Toch blijven er altijd wensen onvervuld omdat daarvoor binnen de begroting geen ruimte is. In dat geval kan het bestuur van HVS een verzoek doen aan de Club van Honderd om een bijdrage te leveren voor een concreet project. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een speeltuintje, gezichtsmaskers, vervanging van keepersuitrustingen, trainersjacks, een nieuwe geluidsinstallatie....
 
Wie kan lid worden
Iedereen! Je hoeft geen lid van hockeyclub HVS te zijn.
 
  • Het lidmaatschap van de Club van 100 is een persoonlijk lidmaatschap en bedraagt € 50,- per jaar, of meer als je dat wil.
  • Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december en wordt aan het einde van deze periode automatisch telkens met een jaar verlengd.
  • De contributie wordt jaarlijks in mei, via automatische incasso geïnd. Je wordt lid door je aan te melden door een email met je naam, adres en (mobiel-) telefoonnummer te sturen naar [email protected] en na betaling van de jaarlijkse bijdrage van ten minste € 50,-.
 
Wat krijg je er voor terug?
 
  • Minimaal één keer per jaar een activiteit georganiseerd voor de leden van de Club van 100, ter bevordering van de onderlinge banden.
  • Zeggenschap in de selectie van projecten welke de Club van 100 ten behoeve van de HVS gaat ondersteunen.
  • Een vermelding op de "Club van 100” ledenpagina op de website.
  • Eenmaal per jaar de ledenvergadering van de Club van 100.
  • Uitnodiging voor de jaarlijkse Sponsorbijeenkomst van HVS.

Ideeën voor investering
Naast project aangedragen door HVS kan ook ieder lid van de Club van 100 kan ideeën voor projecten indienen. Het idee dient schriftelijk bij de Club van 100 te worden ingediend, voorzien van argumentatie en een eventuele kostenberekening. De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of het idee gehonoreerd wordt.

Besteding van gelden
De Club van 100 zal normaliter jaarlijks bepalen welke projecten uit de verkregen inkomsten gesteund gaan worden. Voor substantiële bijdragen kan een groter deel van de inkomsten worden vrijgemaakt of kan er een reservering worden gemaakt die meerdere jaren kan beslaan.

Voor meer informatie of aanmeldingen e-mail: [email protected]

Tot ziens bij de Club van 100 van HVS,
Met vriendelijke groet,
Freek Keijzer, voorzitter
Alwin van der Baars, secretaris
Sido Silvius, penningmeester

Club van Honderd van Hockeyvereniging Spijkenisse
KvK-nummer 63601494
Rabobank NL29 RABO 0305 7714 69
Hyperlinks


 
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie