Klachten

Inleiding

HVS staat voor een veilige en prettige hockeyomgeving. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan binnen HVS, dan horen wij dat graag.


Wij nemen elke klacht serieus en gaan hier vertrouwelijk mee om.


Trainer/coach

Heb je een klacht met betrekking tot een coach of trainer? Bespreek dit dan met hen. Kom je er niet uit? Betrek dan de betreffende lijn coördinator erbij. 


Lijncoördinator

Heb je een klacht met betrekking tot een lijncoördinator en je komt er samen niet uit? Betrek dan de voorzitter van de TC hierbij. 


Activiteit

Heb je een klacht over een activiteit? Bespreek dit met de activiteitencommissie. Kom je er samen niet uit? Betrek dan het verantwoordelijke bestuurslid erbij.


Gedrag wedstrijd

Heb je een klacht met betrekking tot onacceptabel of ongewenst gedrag tijdens een wedstrijd? Dan kun je de klacht doorgeven aan het bestuur. Dit kan zowel bij thuis- als uitwedstrijden het geval zijn. Het bestuur zal dan de klacht in behandeling nemen.


Klacht indienen bij het bestuur

Kom je er onderling en met inschakeling van de lijncoördinator of voorzitter van de TC niet uit? Dan is er nog de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij het bestuur. 


Dit dient te gebeuren via het secretariaat (per e-mail [email protected]). Beschrijf hierin duidelijk wat jouw klacht is en eventueel welke oplossing jijzelf voor ogen hebt. Wij behandelen alle klachten vertrouwelijk. Anonieme klachten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen aangezien wij open en transparante communicatie binnen HVS belangrijk vinden.


Afhandeling klachten

Elke klacht heeft een eigen karakter en verdient dus ook een geheel eigen aanpak. Sommige klachten zullen voor advies worden doorgestuurd naar de commissie Sportiviteit en Respect voor een onafhankelijk oordeel, andere klachten zullen door het bestuur zelf worden afgehandeld. De secretaris heeft hierin een coördinerende rol.


Beleid Grensoverschrijdend Gedrag

HVS accepteert geen grensoverschrijdend gedrag. 

Grensoverschrijdend gedrag dient altijd gemeld te worden, waarbij iedereen een meldverantwoordelijkheid heeft. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.


Ben je zelf slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging? Dan adviseren we je contact op te nemen met één van onze twee vertrouwenspersonen:

Zij kunnen jou ondersteunen en kunnen ook terugvallen op de vertrouwenspersonen van de KNHB. De KNHB heeft een Reglement Ongewenst Gedrag, onderstaande is een onderdeel hiervan.


Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Begeleiders zijn verplicht om grensoverschrijdend gedrag of vermoedens hiervan te melden bij het bestuur van de vereniging.