Informatie lidmaatschap

Lidmaatschap HVSpijkenisse

Het lidmaatschapsjaar en de bijbehorende contributiebedragen van HV Spijkenisse gelden voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Zaalhockey

In het seizoen 2019 - 2020 wordt de zaalhockey voor senioren welke hebben aangegeven zaalhockey te willen spelen € 25,00 in rekening gebracht. De factuur inzake de zaalhockey wordt omstreeks 1 december 2019 verstuurd.

Voor jeugdleden is zaalhockey verplicht in verband met hun technische ontwikkeling. Het bedrag voor de zaalhockey is daarom al onderdeel van de contributie en zal niet separaat worden gefactureerd.

Korting indien men lid wordt ná 1/1/2020

Indien u lid wenst te worden na de winterstop, tweede helft seizoen start eind februari 2020, betaalt u voor het restant van het seizoen maar 50% van de normale contributie. Indien u lid wordt na 1 april 2020 betaalt u geen contributie voor de rest van het seizoen. Het inschrijfgeld bent u echter altijd volledig verschuldigd.

Tussentijdse opzegging

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie. Uitzondering is het niet kunnen spelen vanwege zwangerschap en een blessure langer dan zes maanden, mits vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt aan de technische commissie. Restitutie vindt plaats aan het einde van het seizoen.

Betalingsvoorwaarden

Om de incasso van contributies te versimpelen is besloten, zoals toegelicht in de Algemene Ledenvergadering van mei 2018 / mei 2019, om op de volgende wijze de contributie te factureren en te incasseren:

 • De contributie voor het nieuwe seizoen wordt gefactureerd medio juli.
 • Betaling geschiedt via ClubCollect. Deze biedt de volgende betalingsopties aan: iDeal, automatische incasso en termijnbetalingen (te weten uiterlijk vóór 1 september, vóór 1 november en vóór 1 februari).
 • Bij niet tijdige betaling zal u door ClubCollect namens ons worden herinnerd aan de openstaande contributiefactuur.
  • De eerste herinnering geschiedt digitaal.
  • De tweede herinnering zal tevens per brief worden verstuurd. Hiervoor wordt € 5,00 incassokosten in rekening gebracht.
  • Bij de derde herinnering zal er een wettelijke incassobrief aan u worden verstuurd. Voor deze actie wordt tevens € 5,00 in rekening gebracht
  • Aansluitend zal de contributiefactuur worden uitbesteed aan een extern incassobureau om ons te assisteren bij de incasso. De kosten van inschakeling zullen volledig aan het lid worden door belast.

 

Speelverbod

Leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen, krijgen een speelverbod tot het moment dat de contributie volledig voldaan is. Een speelverbod zal middels een schrijven aan het betrokken lid, de technische commissie én de captain/coach van het betreffende elftal worden meegedeeld.

Niet in staat om te betalen

In een aantal gevallen is het mogelijk om een bijdrage in de contributie te krijgen van de gemeente. De bijdrage is onderdeel van de Individuele Minima Toeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/individuele-minima-toeslag-.htm

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om contact op te nemen met Stichting Leergeld Voorne-Putten. Zie hiervoor www.leergeld.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap opzegt in de periode tussen 3 juni 2019 en aanvang van het seizoen 2019/2020 bent u het gehele contributiebedrag voor het seizoen 2019-2020 schuldig.

Opzeggingen voor het komende seizoen dienen vóór 1 juni 2020 in bezit te zijn van de ledenadministratie. Opzeggen kunt u alleen na inloggen op LISA Team via het opzegformulier onder het kopje "Club". U heeft het lidnummer en wachtwoord nodig dat u verkregen heeft bij inschrijving. Deze gegevens kunt u bij verlies opvragen via de webmaster. Indien u alleen uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op de link achter "Inloggegevens vergeten?" Uw correcte e-mailadres dient in beide gevallen wel bekend te zijn in de ledenadministratie.