Informatie lidmaatschap

Lidmaatschap HVSpijkenisse

Het lidmaatschapsjaar en de bijbehorende contributiebedragen van HV Spijkenisse gelden voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

Zaalhockey

In het seizoen 2021 - 2022 wordt de zaalhockey voor senioren welke hebben aangegeven zaalhockey te willen spelen € 25,00 in rekening gebracht. De factuur inzake de zaalhockey wordt omstreeks 1 december 2021 verstuurd.

Voor jeugdleden is zaalhockey verplicht in verband met hun technische ontwikkeling. Het bedrag voor de zaalhockey is daarom al onderdeel van de contributie en zal niet separaat worden gefactureerd.

Korting indien men lid wordt ná 1/1/2022

Indien u lid wenst te worden na de winterstop, tweede helft seizoen start eind februari 2020, betaalt u voor het restant van het seizoen maar 50% van de normale contributie. Indien u lid wordt na 1 april 2022 betaalt u geen contributie voor de rest van het seizoen. Het inschrijfgeld bent u echter altijd volledig verschuldigd.

Tussentijdse opzegging

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie. Uitzondering is het niet kunnen spelen vanwege zwangerschap en een blessure langer dan zes maanden, mits vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt aan de technische commissie. Restitutie vindt plaats aan het einde van het seizoen.

Betalingsvoorwaarden

De contributie wordt op de volgende wijze gefactureerd en geïncasseerd:

 • De contributie voor het nieuwe seizoen wordt gefactureerd medio september via de email (houdt uw email/spambox in de gaten).
 • Voor de betaling zijn er twee opties: iDeal en automatische incasso (in één termijn of in maximaal 6 termijnen (indien er in termijnen wordt betaald dan geldt per termijn een toeslag van 1,21 euro.
 • Bij niet tijdige betaling zal u door ons worden herinnerd aan de openstaande contributiefactuur.
  • De eerste herinnering geschiedt digitaal.
  • Bij een tweede herinnering wordt € 5,00 incassokosten in rekening gebracht.
  • Bij de derde herinnering zal er een wettelijke incassobrief aan u worden verstuurd. Voor deze actie wordt tevens € 5,00 in rekening gebracht
  • Aansluitend zal de contributiefactuur worden uitbesteed aan een extern incassobureau om ons te assisteren bij de incasso. De kosten van inschakeling zullen volledig aan het lid worden door belast. 

 

Speelverbod

Leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen, krijgen een speelverbod tot het moment dat de contributie volledig voldaan is. Een speelverbod zal middels een schrijven aan het betrokken lid, de technische commissie én de captain/coach van het betreffende elftal worden meegedeeld.

Niet in staat om te betalen

In een aantal gevallen is het mogelijk om een bijdrage in de contributie te krijgen van de gemeente. De bijdrage is onderdeel van de Individuele Minima Toeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/individuele-minima-toeslag-.htm

 

Meedoen met sport of cultuur? Maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds helpt en betaalt de contributie! Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair voor nodig. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach of een maatschappelijk werker. Heb jij nog geen intermediair? Bekijk de intermediairs uit jouw gemeente op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om contact op te nemen met Stichting Leergeld Voorne-Putten. Zie hiervoor www.leergeld.nl.

 

Neem ten allen tijde contact op met de penningmeester ([email protected]) om boetes en incassokosten te vermijden en om tot een oplossing te komen.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap opzegt in de periode tussen 3 juni 2021 en aanvang van het seizoen 2021/2022 bent u het gehele contributiebedrag voor het seizoen 2021-2022 schuldig.

Opzeggingen voor het seizoen 2022-2023 of tussentijdse opzeggingen dienen vóór 3 juni 2022 in bezit te zijn van de ledenadministratie. Opzeggen kunt u alleen na inloggen op LISA Team via het opzegformulier onder het kopje "Club". U heeft het lidnummer en wachtwoord nodig dat u verkregen heeft bij inschrijving. Deze gegevens kunt u bij verlies opvragen via de webmaster. Indien u alleen uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op de link achter "Inloggegevens vergeten?" Uw correcte e-mailadres dient in beide gevallen wel bekend te zijn in de ledenadministratie.