Wie zijn wij?

Algemeen

De Hockeyvereniging Spijkenisse is een groeiende vereniging. Zij biedt aan jong tot oud gelegenheid het hockeyspel te beoefenen. Onderscheid wordt gemaakt in de jongste jeugd (leeftijd: 4 tot 10 jaar), jeugdteams (leeftijd: 10 tot 18 jaar) en seniorenteams (vanaf 18 jaar). In het huidige seizoen zijn er 5 senioren Dames teams en 3 senioren Heren teams. De standaardteams Heren 1 speelt derde klasse en ook Dames 1 speelt derde klasse. 

De jongste jeugd en de jeugd spelen op de zaterdag; de senioren  spelen op de zondag hun competitiewedstrijden. De vereniging biedt ook gelegenheid tot diverse vormen van recreantenhockey, aan hen, die de hockeyregels niet de baas willen worden, en zich primair tot doel stellen gezond te bewegen. De recreanten trainen en spelen onderlinge wedstrijdjes in gemoedelijke sfeer op de maandag- en vrijdagavond. Daarnaast is er een groep van deze recreanten die deelnemen aan de regionale trimhockey competitie en aan de Seven's competitie (7 tegen 7 op een half veld). Daarnaast is er gestart met een groep Moederhockey. Zij krijgen 10 keer per jaar op de vrijdagavond training en drinken vervolgens gezamenlijk wat op het terras of in het clubhuis. Als tegenhanger van de Moederhockey, zijn we ook een aparte groep met vaders aan het opstarten onder hetzelfde concept. Tot slot is er nog de mogelijkheid tot het beoefenen van knotshockey.

Meer detail informatie over alle hockeysoorten welke bij HV Spijkenisse kunnen worden beoefend kunt u terug vinden onder "Hockey" op deze website. Of door een mailtje te sturen naar onze technische commisse ([email protected]

Seizoensport

Het Hockeyseizoen speelt zich af vanaf eind augustus tot en met begin juni. Van begin september tot half december vindt het eerste deel van de competitie plaats, van begin maart tot begin juni het tweede deel. Van half december tot maart is er de winterstop. De teams spelen in deze periode in de zaal en nemen deel aan de zaalcompetitie. De periode rond de feestdagen, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart tot halverwege juni wordt aangegrepen om toernooien te spelen.

Kleding

De kleuren van de vereniging zijn geel/bruin/zwart. In het veld dragen de spelers een geel shirt met het HVS logo met zwarte accenten, een zwarte broek of rok, en gele kousen met zwarte verticale strepen en voorzien van het HVS logo. Gespeeld wordt op kunstgrasschoenen. Het clubtenue is te koop bij Sport 2000, vestiging Uitstraat tegenover Bram Ladage in het Centrum van Spijkenisse. Ook kunt u daar terecht voor hockeysticks, schoenen en allerlei andere sport- en hockey-artikelen.

HVS waar iedereen er toe doet

De hockeyvereniging stelt zich tot doel iedere vorm van talent tot ontplooiing te laten komen. Dat wil zeggen dat de vereniging open staat voor een ieder die wil hockeyen, op welk niveau dan ook. De nadruk ligt op kwaliteit in de ontwikkeling van hockeyvaardigheden bij de jeugd.

Contributies

Voor alle informatie over de verschillende contributie tarieven klik hier.

Trainingen

Naast de wedstrijden in het weekend vinden doordeweeks trainingen plaats. In het algemeen wordt 1 tot 2 maal in de week getraind. De jongste jeugd traint in de late middag voornamelijk op maandag en woensdag of vrijdag en vrijdag. De allerkleinste trainen alleen op de woensdagmiddag. De jeugdteams trainen tussen 18.00 uur en 21.00 uur. De seniorenteams en veteranenteams trainen veelal na 20.30 uur.

Normen en waarden

De accommodatie van de vereniging wordt alom geroemd. Reden om er niet nonchalant mee om te gaan. Weliswaar heeft de vereniging een onderhouds commissie, maar die is er niet om vernielingen te repareren. Die is er om de accommodatie waar mogelijk te verbeteren. Van de leden, van jong tot oud, wordt kortom verwacht dat zij zorgvuldig met het clubgebouw, met de kleedkamers en met de buitenaccommodatie omgaan.

Van ouders wordt ook wat verwacht

Van ouders van jeugdleden wordt ook betrokkenheid verwacht bij hun kind en bij de vereniging. Om de vereniging draaiende te houden zijn er tal van activiteiten, die wij in eigen beheer verrichten. Daar hebben wij menskracht voor nodig. Verwacht wordt dan ook hulpvaardigheid en inzet van alle leden en van ouders van jeugdleden.

Ieder lid heeft het recht om te trainen, om wedstrijden te spelen, en om gebruik te maken van andere faciliteiten van de club. Tegenover rechten staan plichten, ook voor ouders van jeugd. Bij inschrijving verplichten ouders van jeugd zich tot het rij-ouderschap. Dat wil zeggen dat u plusminus drie maal in het seizoen teamleden van uw kind naar uitwedstrijden brengt. Bovendien zult u maximaal tweemaal maal in het jaar ingedeeld worden voor de bardienst op de zaterdag. Ten slotte zal bij het organiseren van evenementen een beroep worden gedaan op uw hulpvaardigheid.

Voor de leden vanaf 16 jaar geldt op korte termijn de verplichting van de bond om te beschikken over een scheidsrechterskaart. De vereniging anticipeert hierop door opleidingen te verzorgen met een voor de leden vanaf 15 jaar verplichtend karakter tot deelname. Degenen die een scheidsrechterskaart hebben zullen op de zaterdag en zondag en bij toernooien worden ingedeeld op wedstrijden. HV Spijkenisse heeft een arbitrage plan, deze kunt u terugvinden op de website via hockey => arbitrage. Van ouders van jongste jeugdleden wordt bovendien de bereidheid verwacht als spelleider op te treden.

Privacy Policy

Hockey Verenigjng Spijkenisse hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd zonder dat daarvoor een bijzondere inspanning moet worden geleverd. Je moet dan denken aan naam- en adresgegevens, maar ook e-mailadressen, foto's en IP-adressen.

In de opgestelde Privacy Policy geeft HVS helder en transparant weer hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens, waarbij HVS zich in alle gevallen houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Onze Privacy Policy is te vinden op deze website onder beleids- en gedragsregels.

Bestuursreglement en gedragsregels

Leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers van HVS dienen zich te houden aan het bestuursreglement en zich te conformeren aan de gedragsregels. Deze staan gepubliceerd op deze websiteonder beleids- en gedragsregels.


Evenementen

Er worden meerdere evenementen per jaar georganiseerd. Naast eventuele thuistoernooien voor alle leeftijdscategorieën bij de jongste jeugd en bij de jeugd, worden een schoolhockeytoernooi, de Shoot Out Clubkampioenschappen georganiseerd, alsmede voor de jongste jeugd een Sinterklaasfeest, en voor iedereen van jong tot oud disco’s en beroemde hockeyfeesten.

Maatschappelijke stage

Bij HVS bestaat de mogelijkheid om je maatschappelijke stage voor de middelbare school te lopen. De trainer is dan je stagebegeleider. Algemene informatie met betrekking tot de maatschappelijke stage is terug te vinden op de site van het ministerie van OC&W over dit onderwerp: www.maatschappelijkestage.nl. Informatie over het verrichten van een maatschappelijke stage kun je inwinnen bij [email protected].

Communicatie

De eigen clubapp voor Android en iOS van HVS is het medium voor algemene communicatie van de vereniging. Het is niet alleen een doorgeefluik voor bestuur en commissies maar ook een mogelijkheid voor alle leden en iedereen die HVS een warm hart toedraagt om wetenswaardigheden te delen. De HVS website biedt iedereen de gelegenheid om wedstrijdverslagen te plaatsen. tevens is er een afgesloten gedeelte achter de inlog waar een teamprofiel en een persoonlijk profiel beheerd kan worden.

Contributie

Uiteraard heeft de vereniging inkomsten nodig. Het leeuwendeel van de inkomsten komt uit bijdragen van de leden, waarvan de hoogte is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Klik hier voor de contributies.
In een aantal gevallen is het mogelijk om een bijdrage in de contributie te krijgen van de gemeente. De bijdrage is onderdeel van de Individuele Minima Toeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/individuele-minima-toeslag-.htm
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om contact op te nemen met Stichting Leergeld Voorne-Putten. Zie hiervoor www.leergeld.nl.

Lid worden

Een ieder wordt in staat gesteld een drietal keren mee te trainen. Inschrijven voor proeftrainingen doet u via het inschrijfformulier. Kies dan bij "gewenst lidmaatschap" voor "Proeftraining max 3X" waarna het bij de ledenadministratie ter behandeling komt. Na deze 3 proeftrainingen besluit u over het definitieve lidmaatschap. Indien u niet bent ingeschreven als lid bent u niet verzekerd.

Het is goed rekening te houden met de veiligheidsvereisten. Denk dan aan scheenbeschermers en een bitje, dit is verplicht. Bitjes kunnen bij elke sportzaak gekocht worden. Veel kinderen lenen voor de eerste keer "voetbal" scheenbeschermers van een vriendje. Deze voldoen voor de eerste paar keer. Een hockeystick kan geleend worden van de hockeyvereniging. Voor het trainen kunnen gewone sportkleren gebruikt worden, liefst met schoenen die niet te glad zijn. Voetbalschoenen met noppen zijn niet toegestaan op de hockeyvelden.

De minimum leeftijd om in te schrijven voor de proeftrainingen is 4 jaar.

Contactpersonen

Wilt u meer weten over een specifieke leeftijdscategorie? Vul gewoon het contactformulier aan het eind van de website in, dan zorgen wij dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt