Arbitrage

Wil je beter hockeyen? Ga fluiten!

De scheidsrechtersplanning vind zo vroeg mogelijk in de week plaats. Scheidsrechters die verhinderd zijn om de wedstrijd te fluiten waarvoor zij zijn opgesteld, dienen zelf voor vervanging te zorgen. 

Schakel eventueel jouw teamcoach of manager in als het niet zo snel lukt een vervanger te vinden. De arbitragecommissie en wedstrijdsecretris gaat geen vervanger aanstellen als je verhinderd bent! Mailtjes sturen daaromtrent heeft dus geen enkele zin. Je bent en blijft verantwoordelijk voor de aangewezen wedstrijd!

Indien je niet kunt komen fluiten op de dag of tijdstip dat je aangewezen bent, mag je altijd ruilen. Het liefst met een teamgenoot, omdat je daarmee 'eenvoudig' kunt ruilen. Ruil je met iemand uit een ander team is het misschien lastiger om weer 'terug' te ruilen.

Kun je op een bepaalde datum niet fluiten geef dat dan tijdig door aan de wedstrijdsceretaris (dus niet aan jouw trainer, coach, lijncoördinator etc). Minstens voordat je bent ingedeeld. We kunnen bij de aanstellingen daarmee dan rekening houden. Ook als je voor lange tijd geblesseerd bent.

Voor de coaches/managers; herinner voor het fluiten ingedeelde spelers uit je eigen team er in de wekelijkse training aan dat ze moeten fluiten komende zaterdag.

A- en B- jeugdleden zijn verplicht om enkele keren tijdens het seizoen een wedstrijd te fluiten, op een heel veld, op dagen dat ze zelf thuis spelen. Wij proberen zo eerlijk mogelijk de kinderen in te delen zodat iedereen uiteindelijk evenveel gefloten heeft in een seizoen.

GOED OM TE WETEN senioren worden altijd ingedeeld om te fluiten, met of zonder kaart.

Helaas komt het steeds vaker voor dat de ingedeeld scheidsrechter niet op omt dagen. Dit is erg vervelend omdat dan ad hoc een oplossing gezocht moet worden en de wedstrijd vaak niet op tijd an beginnen. We zijn dus genoodzaakt om de regels aan te scherpen.

Indien je (of de door jou geregelde vervanger) niet op komt dagen op de de voor jou ingedeelde wedstrijd dan zal er de volgende disciplinaire maatregel volgen:

 

 • 30 EUR boete
 • Je dient jouw fluitbeurt in te halen. De wedstrijdsecretaris zal je opnieuw voor een wedstrijd indelen.

 

Ten slotte: als je beter wilt hockeyen, ga dan (vaker) fluiten! Fluiten is leuk om te doen en een goede spelregelkennis zorgt ervoor dat je met meer vertrouwen fluit.

Dus doe de cursus en ga je kaart halen, als het examen samenvalt met je training dan heeft het examen voorrang.


Vrijwilligers arbitrage

Een aantal leden is bereid om tegen betaling van 15 euro en indien het ze uitkomt, wedstrijden voor je te fluiten. Je kunt deze vrijwilligers benaderen via [email protected]. Let op: Ondanks dat iemand anders voor je fluit blijf jij verantwoordelijk voor jouw fluitbeurt.

Wil jij ook op de lijst met vrijwillige scheidsrechters? Stuur dan een bericht naar de secretaris.


Opleiding Scheidsrechters
Aan het spelen van hockey zitten spelregels verbonden. Zonder het te beseffen zijn spelregels voor heel veel zaken van belang. 
 • Eerlijkheid en gelijkheid, spelregels zorgen ervoor dat alle deelnemers dezelfde kansen hebben en op gelijke voorwaarden strijden. 
 • Structuur en organisatie, regels bieden een gestructureerde basis voor het verloop van de wedstrijd. Ze helpen de sporters te begrijpen wat van hen verwacht wordt.
 • Veiligheid, Veel spelregels zijn ontworpen om de hockeyers te beschermen tegen blessures en ongelukken door bepaalde acties te verbieden. 
 • Voorkomen van conflicten, Duidelijke regels voorkomt de kans op misverstanden en conflicten tussen de sporters. Als iedereen op de hoogte is van de regels, is het makkelijker om geschillen te vermijden. 
 • Strategische uitdaging, spelregels creëren een raamwerk waarbinnen sporters strategische beslissingen moeten nemen. Dit voegt diepte en uitdaging toe aan het spel omdat iedere sporter moet nadenken over de beste manier om de regels in hun voordeel te gebruiken. 
 • Doel en competitie, Regels stellen het doel van het spel vast en bepalen hoe dit doel kan worden bereikt. Ze creëren een gezonde competitieve omgeving waarin de sporters hun vaardigheden kunnen testen en hun prestaties kunnen vergelijken. 
 • Entertainment, Goed ontworpen regels voegen plezier en spanning toe aan het spel. Ze creëren situaties waarin onverwachte wendingen kunnen plaatsvinden, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het spel voor de sporters en het publiek.


Kortom, spelregels zijn noodzakelijk om een gestructureerde, eerlijke, veilige en plezierige spelervaring te bieden. Ze zijn de hoeksteen van elke sport en dus ook van onze hockeyspot. Het zal dan ook niet vreemd overkomen dat de KNHB kennis van de spelregels belangrijk vindt en het daarom verplicht stelt dat hockeyspelers van 16 jaar het scheidsrechters certificaat hebben behaald.


Na het behalen van dit certificaat is het belangrijk om de kennis niet alleen toe te passen door het spelen van wedstrijden, maar ook door als scheidsrechter op te treden tijdens wedstrijden. Hierdoor leer je het herkennen en toepassen van de regels vanuit een andere kant. Je leert ook dat een scheidsrechter niet alles kan zien. Om je hiertoe in de gelegenheid te stellen worden de spelers/speelster bij HV Spijkenisse ongeveer 1 tot 3 keer per jaar ingedeeld om een wedstrijd te fluiten.


Vindt je het fluiten heel leuk en wil je jezelf daarin verder ontwikkelen, dan kun je binnen HV Spijkenisse de opleiding CS+ gaan volgen. Dit bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch opleidingstraject onder leiding van een praktijkbegeleider. 


Zoek je meer uitdagingen en wil je jezelf nog meer gaan toe leggen op het begeleiden van wedstrijden als scheidsrechter, dan kun je verder groeien naar Bondsscheidsrechter in Opleiding (BIO) en vervolgens Bondscheidsrechter. Deze opleidingen zijn niet meer via HV Spijkenisse te volgen maar gaan via de KNHB. Wel kan HV Spijkenisse jou ondersteunen hierin.


Clubscheidsrechters bij HVS

Jeugdspelers

Rond de leeftijd van 15 jaar worden de leden van Spijkenisse uitgenodigd om de online cursus voor clubscheidsrechter te gaan volgen. Dit gebeurd een aantal keer per jaar. Deze cursus dient te worden afgesloten met een online KNHB examen. Iedereen wordt geacht het examen voor zijn 16e jaar te hebben gehaald. Je hebt dus ongeveer een jaar om dit examen te halen.


Het behalen van het examen is onderdeel van de hockeysport, wil je dus blijven hockeyen, dan is het belangrijk dat je dit examen behaalt. Plan het dus goed in, zeker als je al veel schoolwerk hebt. Mocht je tijd te kort hebben dan is uiteindelijk het behalen van dit examen belangrijker dan trainen en wedstrijd spelen.


Mochten er speciale omstandigheden zijn, neem dan altijd contact op met de cursusleider ([email protected]) zodat gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht.


Wil je niet wachten op een uitnodiging voor de cursus en al eerder hieraan beginnen dan kun je ook altijd contact opnemen met de cursusleider. Ook jeugdspelers die al eerder willen gaan fluiten kunnen contact opnemen met de cursusleider om de mogelijkheden die er zijn te bekijken.


Spelers/speelsters die rond hun 16 jaar nog niet het examen hebben behaald zijn niet meer speelgerechtigd totdat het examen is behaald.


Begeleiding jeugdscheidsrechter

Ga je voor het eerst fluiten, dan is dat best wel spannend. Dan kunnen we wel zeggen dat je niet zenuwachtig hoeft te zijn omdat iedereen het doet en het uiteindelijk altijd wel mee valt, maar daar heb je niets aan. Je staat opeens op het veld met een mede scheidsrechter en 32 kinderen en coaches, ouders langs het hek. Jij vindt het gewoon wel ff spannend of je vindt het niet spannend.


Indien jij het graag wil dat je de eerste keer begeleid wordt door meer ervaren scheidsrechter, dan kun je hier een verzoek toe indienen bij de cursusleider. We gaan dam kijken wie jou het beste die dag kan begeleiden. Je kunt ook rechtstreeks iemand zelf vragen (een meer ervaren teamspeler of misschien een scheidsrechter ie je al kent)


Wat kun je dan nog doen. Zorg gewoon dat je de regels goed weet. Lees de spelregels nog eens door. Heb je vragen, stel deze gewoon aan je coach, trainer of teamgenoten. 


De scheidsrechter planning wordt ruim van te voren gemaakt, je kunt dus al snel zien wanneer je bent ingedeeld in jouw persoonlijke tijdlijn inde HVS Clubapp. 


Ouders en fluiten

Veel ouders zijn betrokken bij de sport van hun kind. Sommige fungeren als coach, trainer of teammanager, andere doen commissiewerk in één van de vele commissies. Ook zijn er ouders die het leuk vinden om als scheidsrechter wedstrijden te begeleiden. Sommigen zijn al bij de Jongste Jeugd als spelbegeleider begonnen, maar dat is geen noodzaak om clubscheidsrechter te worden.

Ben je een ouder die graag wilt fluiten of ben je gewoon geïnteresseerd in de spelregels? Ook dan kun je via HV Spijkenisse de scheidsrechterscursus volgen. Veel ouders zijn begonnen als scheidsrechter bij hun eigen kind, maar vonden het zo leuk dat ze nu ook willen fluiten bij andere wedstrijden en soms verder doorgroeien naar CS+.


Tijdens de zaalwedstrijden dienen de teams zelf voor een scheidsrechter te zorgen. Vanaf O12 dient deze ook minimaal een KNHB Clubscheidsrechter certificaat te hebben. Het is dus sowieso handig om binnen het team een aantal ouders te hebben die deze rol op zich kunnen nemen.


Wil je als ouder graag de cursus volgen en examen doen, neem dan even contact op met de cursusleider. De kosten hiervoor worden door HV Spijkenisse betaald.


CS+ bij HVS

Opleiding CS+

De KNHB heeft het CS+ aangepast. Heel duidelijk verschil met het verleden is, dat een CS+ scheidsrechter dit doet omdat hij/zij wil ontwikkelen in het fluiten. Waarbij in het verleden een scheidsrechter eerst een bepaald niveau diende te behalen om het CS+ traject in te gaan, heeft de KNHB het instap niveau nu losgelaten. Zo kan een ieder individu op zijn/haar niveau ontwikkelen.


Er wordt gestart met een online cursusdeel en een examen en daarna start het traject om verder te komen. Hiervoor is er een praktijk begeleiders programma opgesteld. Dit programma bestaat uit het coachen van de cursist waarbij ieder kwartaal een eigen thema krijgt. Dit thema wordt opgesteld door team fluit van de KNHB.


Iedere clubscheidsrechter (leden en ouders) kan in principe, na voldoende ervaring te hebben opgebouwd als clubscheidsrechter, zich aanmelden bij de cursusleider voor het traject CS+. Vervolgens wordt er een plan met de CS+ kandidaat opgesteld. Belangrijkste hierin is, "wat zijn de ontwikkel gebieden van persoon die zich in het fluiten wil ontwikkelen”.


Er zullen evaluatie plaats vinden na wedstrijden en er zal gefloten worden met audio-ondersteuning.


Wat wordt er verwacht van een CS+?

Voor het opleidingstraject van een CS+ wordt 3 jaar uitgetrokken. Binnen deze 3 jaar wordt het volgende van de CS+ verwacht:

 • Aantal keren beschikbaar om jonge scheidsrechters te begeleiden
 • Bereid zijn om regelmatig wedstrijden te fluiten (zaterdag en zondag)
 • Minimaal 60% aanwezig bij de CS+ avonden op vrijdag
 • Jaarlijks ontwikkel doelen stellen

Na deze periode van 3 jaar wordt per jaar gezamenlijk bekeken hoe jij je kunt blijven ontwikkelen en hoe je HVS kunt blijven ondersteunen.