HVS HockeyFood

Trainen bij HVS

 

HVS streeft er naar iedere speler of speelster een optimale sportbeleving te bieden. Onze trainingen zijn dan ook gericht op leren, ontwikkelen en uitgedaagd worden.

De ambitie is om elke speler en speelster maximale mogelijkheden te bieden zich op zijn/haar niveau te ontwikkelen, en een daarbij zo groot mogelijk spelplezier in teamverband te beleven. Hierop aansluitende, goede en effectieve trainingen leiden tot meer plezier in en enthousiasme voor het hockey.

We proberen alle jeugdteams twee keer per week training aan te bieden. Als het even kan houden we voor de aanvangstijdstippen rekening met de leeftijdscategorie van de spelers en -sters. Trainingen worden in beginsel gegeven door hockeyvaardige trainers, volgens de schema’s en de oefeningen van HockeyFood*.

Leerlijnen
Voor de kwaliteit en effectiviteit van de trainingen maken we gebruik van voor het gehele seizoen uitgewerkte trainingsprogramma’s van HockeyFood. De opbouw is afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën, van F-jeugd tot A-jeugd: de leerlijnen. Doorbouwen op wat in voorafgaande seizoenen is aangeleerd ("stapelen”) versnelt het leerproces, wat direct bij draagt aan de spelbeleving. Dit stimuleert de ontwikkeling van spelers en speelsters.
De kernelementen in de leerlijnen zijn:
•Spelgericht;
•Motorisch leren;
•Rekening houden met leeftijdskenmerken;
•Oefenvormen (bewust / onbewust leren);
•Spelvormen (balbezit of niet, omschakelen, doel en richting).

De leerlijnen zijn ingericht voor zowel top- als breedte sport, en zowel wedstrijd- als training-gericht. De leerlijnen zijn er niet alleen voor de jeugd maar ook voor seniorenteams !

HVS HockeyFood
De HVS HockeyFood is bereikbaar via de:
•HVS Clubapp (mobile): kies … Meer, kies HockeyFood;
•HVS website: kies Inloggen op HVS met je HVS lidnummer en bijbehorende wachtwoord, kies Club, kies HockeyFood.

Ben je trainer en/of coach dan kun je voor je team gebruik maken van het HockeyFood-programma, als je bij HVS geregistreerd staat als trainer of coach van het betreffende team.

Het is belangrijk dat de coaches weet hebben van wat er wordt getraind, zodat zij bekend zijn met de terminologie en zo weten welke aanwijzingen effectief zullen zijn. Om trainers en coaches te begeleiden organiseren we gedurende het seizoen bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen en tips.

Voor hockey technische ondersteuning en daaraan gerelateerde zaken kunt u terecht bij de HVS TC: [email protected], of bij de Trainerscoordinator via [email protected] 


*) Voorheen HockeyPraktijk en daarvoor de Hockey Academy