HockeyPraktijk

Trainen bij HVS


HVS biedt iedere speler of speelster een optimale sportbeleving. Onze trainingen zijn dan ook gericht op lerenontwikkelen en uitgedaagd worden.

De ambitie is om elke speler en speelster maximale mogelijkheden te bieden zich op zijn/haar niveau te ontwikkelen, en een daarbij zo groot mogelijk spelplezier in teamverband te beleven. Hierop aansluitende, goede en effectieve trainingen leiden tot meer plezier in en enthousiasme voor het hockey.

Voor de kwaliteit en effectiviteit van de trainingen maken we gebruik van uitgewerkte trainingsprogramma’s voor het gehele seizoen van de HockeyPraktijk (voorheen Hockey Academy). Belangrijke elementen hierin zijn: 

  • -Spelgericht
  • -Motorisch leren
  • -Oefenvormen (bewust / onbewust leren)
  • -Spelvormen (balbezit of niet, omschakelen, doel en richting)

De opbouw is afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën, van F-jeugd tot A-jeugd (de leerlijnen). Belangrijk daarbij is dat steeds wordt doorgebouwd op wat in voorafgaande seizoenen is aangeleerd ("stapelen”). Het leerproces wordt hiermee versneld wat direct bij draagt aan de spelbeleving en stimulerend is bij de ontwikkeling van spelers en speelsters. 

Sta je als trainer of coach van een team bij HVS geregistreerd, dan is de HVS HockeyPraktijk bereikbaar via: 

  • de HVS clubapp (mobile): kies HVS-menu, kies Meer, kies HockeyPraktijk;
  • de HVS website: kies Inloggen op HVS, kies Club, kies HockeyPraktijk.

 (inloggen doe je met je HVS lidnummer en bijbehorende wachtwoord)

HVS streeft er naar alle jeugdteams twee keer per week training aan te bieden. Voor wat betreft aanvangstijdstippen wordt rekening gehouden met de leeftijdscategorie van de spelers en -sters. Trainingen worden in beginsel gegeven door hockeyvaardige trainers, en ondersteund met de HockeyPraktijk.

Het is belangrijk dat de coaches weet hebben van wat er wordt getraind, zodat zij bekend zijn met de terminologie en zo weten welke aanwijzingen effectief zullen zijn. Om trainers en coaches te begeleiden organiseren we gedurende het seizoen bijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen en tips.

Voor hockey technische ondersteuning en daaraan gerelateerde zaken kunt u terecht bij de HVS TC:  [email protected].