De Jongste Jeugd

Bij Hockey Vereniging Spijkenisse (HVS) hockeyen circa 100 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar. Deze groep kinderen vormt gezamenlijk de Jongste Jeugd bij HVS. Met deze informatie hopen wij een goed beeld te geven van de manier waarop de Jongste Jeugd bij HVS is georganiseerd en een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u terecht bij de lijncoördinator van de Jongste Jeugd. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Communicatie

De lijncoördinator onderhoudt het contact met de ouders/verzorgers van de kinderen. Contact voor het hele team verloopt via de teambegeleiding (coach/trainer/ teammanager).

Leeftijdscategorieën Jongste Jeugd

Om te kunnen beginnen met hockey moet uw kind op 1 oktober 2018 tenminste 4 jaar oud zijn. Voor het seizoen 2018-2019 betekent dit:

 

Puppy Hockey 4- en 5 jarige
De Hockeyschool 6- en 7 jarige
F-jeugd geboortedatum van 01-10-2010 t/m 30-09-2011
1e jaars E geboortedatum van 01-10-2009 t/m 30-09-2010
2e jaars E geboortedatum van 01-10-2008 t/m 30-09-2009

Puppyhockey en De Hockeyschool

Meer informatie over puppyhockey en de hockeyschool kunt u vinden op de speciale pagina's hierover. Deze kunt u bereiken via de menubalk of vanuit de hoofdpagina.

Jongste Jeugd

Jongste Jeugdhockey (F en E) is het hockeyspel voor kinderen vanaf 6 jaar. Wedstrijdjes worden in kleine groepjes van 3, 6 of 8 kinderen gespeeld met aangepaste spelregels. Daarnaast wordt de grootte van het speelveld per leeftijdscategorie aangepast.

Met Jongste Jeugdhockey willen we de kinderen op een plezierige, veilige en dynamische manier leren hockeyen. Hierbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen, om ze zo stap voor stap voor te bereiden op het elftalhockey.

Jongste Jeugdhockey moet gezien worden als een speel- en leerperiode. Het is de opbouw op weg naar elftalhockey. Eerst worden er wedstrijdjes van 3 tegen 3 gespeeld, daarna 6 tegen 6 en uiteindelijk 8 tegen 8. Winnen of verliezen is hierbij van ondergeschikt belang. De belangrijkste uitgangspunten voor het Jongste Jeugdhockey bij HVS zijn dan ook Plezier en Zelfvertrouwen.

De F-jeugd

Een F-team bestaat uit ongeveer 8 jongens en/of meisjes. Er wordt één keer per week op woensdagmiddag getraind van 16:00 tot 17:00 uur en op zaterdag worden wedstrijden gespeeld in competitieverband. Indien een F-team voor het grootste gedeelte of in zijn geheel bestaat uit nieuwe leden, zullen de spelers alleen trainen en nog geen wedstrijden spelen. Bij de start van een nieuw competitieblok (na ongeveer 6 weken) zullen zij ook wedstrijden gaan spelen. De wedstrijden zijn meestal op zaterdagochtend.

Tijdens de wedstrijden bestaat een team uit 6 kinderen en 2 wisselspelers. Tijdens de wedstrijden wordt het team gesplitst in 2 drietallen. Na een gezamenlijke warming-up van ongeveer 10 minuten spelen deze drietallen tegen de drietallen van de tegenstander. Er worden 2 wedstrijden tegelijkertijd gespeeld. Na de rust wordt gewisseld van tegenstander en wordt nogmaals 15 minuten gespeeld.

Vanaf oktober of januari wordt er per team besloten of er wedstrijden 6 tegen 6 met keeper gespeeld gaan worden als voorbereiding op de 6-tal competitie in de E-teams. Dit is afhankelijk van de hockeyvaardigheid van de spelers.

Alle F teams doen niet mee aan de zaalhockeycompetitie. Tijdens de zaalperiode spelen de F-teams de mid-winter-competitie op het veld.

Eerstejaars E-teams of beginners in de E-leeftijd

Een eerstejaars E-team bestaat uit ongeveer 8 jongens of meisjes. Er wordt 2 keer per week getraind op maandag van 17:30 tot 18:30 uur en op woensdagmiddag van 17:00 tot 18:00 uur. In de trainingen en wedstrijden staan de techniek en het leren samenspelen centraal. Op zaterdag worden wedstrijden 6 tegen 6 met keeper gespeeld in competitieverband. Als een eerstejaars E-team bestaat uit beginners dan zullen zij eerst een aantal weken alleen maar trainen. Bij de start van een nieuw competitieblok (na ongeveer 6 weken) gaan zij ook competitie gaan spelen op de zaterdag (meestal in de ochtend).

Een 6-tal wedstrijd duurt twee keer 25 minuten en wordt gespeeld op een kwart veld. Er zijn 5 veldspelers en een aangeklede keeper. Een keepersuitrusting bestaat uit legguards, handschoenen, een bodyprotector en een helm en wordt in bruikleen gegeven door de vereniging. Alle spelers zijn roulerend aan de beurt om te keepen.

Vanaf deze leeftijd kunnen kinderen die aspiraties hebben om te keepen, deelnemen aan extra keeperstrainingen.

Alle eerstejaars E teams doen verplicht mee aan de zaalhockeycompetitie. Dit brengt extra kosten met zich mee; de kinderen hebben een speciale zaalstick en -schoenen nodig. De contributie voor de Jongste Jeugd is inclusief zaalhockey, hier behoeft niet extra voor betaald te worden. Bij te weinig zaalcapaciteit wordt er mogelijk buiten getraind met balken. De training in de zaal kan op een andere dag en tijd plaatsvinden dan de veldtraining.

Tweedejaars E

Een tweedejaars E-team bestaat uit 8 tot 11 spelers, afhankelijk van de competitie waaraan wordt deelgenomen. De tweedejaars E teams kunnen 6-tal of 8-tal competitie spelen. De 6-tal competitie is als hierboven vermeld bij de eerstejaars E. De 8-tal competitie wordt op een half veld gespeeld met 1 aangeklede keeper en 7 veldspelers. Een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten.

In de trainingen en wedstrijden staan naast de techniek en het samenspelen ook de taakverdeling centraal. De samenwerking tussen aanvallers en verdedigers wordt steeds belangrijker, omdat het speelveld groter is. De spelers leren per positie wat hun taak is in het team. Er is echter nog steeds geen sprake van vaste posities.

Op zaterdag worden wedstrijden gespeeld 6 tegen 6 of 8 tegen 8 in competitieverband. Deze teams trainen ook twee keer per week.

Alle tweedejaars E teams doen verplicht mee aan de zaalhockeycompetitie. Dit brengt extra kosten met zich mee; de kinderen hebben een speciale zaalstick en -schoenen nodig. De contributie voor de Jongste Jeugd is inclusief zaalhockey, hier behoeft niet extra voor betaald te worden. Bij te weinig zaalcapaciteit wordt er mogelijk buiten getraind met balken. De training in de zaal kan op een andere dag en tijd plaatsvinden dan de veldtraining.

Training en keeperstraining

De trainingen voor alle Jongste Jeugdleden vinden plaats op maandag en woensdagmiddag (Jongens E op maandag en donderdag). De training gaat altijd door, tenzij de weersomstandigheden het trainen onmogelijk maken. Als de training wordt afgelast, dan wordt dat via de HVS-app bekend gemaakt en op de website gezet. De trainers zullen vaak ook via andere media informeren indien de training wordt afgelast. Tijdens de schoolvakanties wordt er niet getraind.

Tweedejaars E-teams hebben soms al een vaste keeper. Voor vaste keepers (of spelers die keepers-ambitie hebben) is er een aparte keeperstraining.

Hockeyuitrusting

Als je gaat hockeyen heb je het volgende nodig:

  • Een hockeystick aangepast aan de lengte van het kind. Over het algemeen kan je stellen dat de stick tot de navel moet komen (heuphoogte)
  • Kunstgras schoenen
  • Scheenbeschermers en een gebitsbeschermer (bitje)
  • Sportkleding
  • Het clubtenue (voor de wedstrijden)

Om goed te kunnen hockeyen is het belangrijk dat de hockeystick van de juiste lengte is (tot de navel). Koop deze dus niet op de groei. In de betere sportzaken kan men over het algemeen een goed advies geven.

Wij vragen alle ouders er op toe te zien dat hun kinderen gebits- en scheenbeschermers dragen tijdens de training en wedstrijd. Onze trainers hebben de opdracht kinderen van het veld te sturen indien ze zonder scheenbeschermers en/of bitje naar de training komen. De ouders zijn en blijven altijd verantwoordelijk voor de juiste bescherming van hun kind.

Bij competitiewedstrijden moeten hockeyers de officiële wedstrijdkleding dragen (bij de training hoeft dat uiteraard niet). Het tenue van HVS bestaat uit een geel shirt met korte mouwen en bruine biezen, een bruine broek/rok en bruine kousen met gele strepen. Dit clubtenue is verkrijgbaar bij Sport 2000 in Spijkenisse. Hier kunt u ook een bitje aanschaffen of u kunt er één aan het begin van het seizoen op maat laten maken tijdens de jaarlijkse hapdag.

Verloop hockeyseizoen

Het hockeyseizoen loopt ongeveer van begin september tot ongeveer half juni. De Jongste Jeugdcompetitie is verdeeld in 4 speelrondes. De speeldagenkalender van de is te vinden op de website van de KNHB. HV Spijkenisse is onderdeel van district Zuid-Holland (ZH).

Aan het begin van ieder seizoen worden de teams ingedeeld in een poule van gelijkwaardige teams. Na de herfstvakantie en na de midwintercompetitie /zaalhockeyperiode volgt er voor de teams een eventuele herindeling. Hiermee wordt voorkomen dat een team een heel seizoen in een te zwakke of te sterke poule speelt. Bij elke herindeling bestaat er tevens de mogelijkheid een nieuw team in de competitie te brengen. Dit is van belang voor teams die gedurende het seizoen worden opgericht.

Jongste Jeugddag

Aan het einde van ieder seizoen spelen alle F, 1e jaars E en 2e jaars E een toernooi tijdens de Jongste Jeugddag van de KNHB. In 2019 is dat zaterdag 15 juni. Dit toernooi, dat thuis of uit gespeeld wordt, maakt onderdeel uit van de competitie en deelname is daarom verplicht. Deelnamekosten zijn inbegrepen in de contributie.

Toernooien

Naast de deelname aan de verplichte Jongste Jeugddag, is het voor team mogelijk om zich op eigen gelegenheid in te schrijven voor toernooien die door verenigingen in of buiten de regio georganiseerd worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van het team.

Informatie over toernooien is te vinden in de HVS app en op hockey.nl. Daarnaast ontvangt de lijncoördinator uitnodigingen voor toernooien en deze worden doorgestuurd naar de coachen van de betreffende teams.

Als uw kind wil gaan hockeyen

Als uw kind interesse heeft om te gaan hockeyen; Schrijf uw kind zo snel mogelijk in door het inschrijfformulier in te vullen op deze website. De lijncoördinator zal contact opnemen om uw kind uit te nodigen voor drie proeftrainingen. Na deze proeftrainingen dient u te beslissen of uw kind definitief lid wordt.

Indeling in teams

Aan het einde van een seizoen worden de teamindelingen door de lijncoördinator bekend gemaakt. Hierbij geldt dat een speler indien mogelijk altijd geplaatst wordt in een team in de leeftijdscategorie waarin het kind valt. Aan het samenstellen van de teams gaat een uitgebreide procedure aan vooraf, waarbij o.a. aan iedere speler de mogelijkheid wordt geboden om een voorkeur op te geven ten aanzien van vriendjes of vriendinnetjes. Deze voorkeuren wegen zwaar mee in het samenstellen van de teams, maar geeft geen garanties.

Voor spelers die gedurende het seizoen lid worden hanteert HVS een wachtlijstbeleid. Een nieuw lid wordt indien mogelijk geplaatst in een bestaand team. Als deze mogelijkheid er niet is, zal gekeken worden of er een nieuw team samengesteld kan worden. Zoals eerder gemeld is het bij teams uit de Jongste Jeugd voor de start van elke periode mogelijk om nieuwe teams aan te melden.

Contributie

De contributie voor seizoen 2018-2019 is vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 25 juni 2018.

Voor de tarieven verwijzen we u naar de pagina over contributie bij lidmaatschap.

Wat we verwachten van de ouders?

De hockeyvereniging kan alleen maar draaien met veel inzet van de ouders. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren als coach of (hulp)trainer, spelbegeleider, scheidsrechter, lid van een commissie of door te helpen bij het organiseren van activiteiten. Heeft u interesse om op enig gebied actief te zijn, neem dan eens vrijblijvend contact op met de lijncoördinator of de vrijwilligerscoördinator. Zij kunnen u meer informatie geven of doorverwijzen naar de juiste personen.

Gezien de leeftijd van de kinderen in de Jongste Jeugd verwachten wij betrokkenheid van de ouders. Bij trainingen en wedstrijden is er bij voorkeur altijd een van de ouders aanwezig, bij Puppyhockey is dit zelfs verplicht. Dit is erg leuk voor het kind en bevordert ook zeker de gezelligheid rondom het team.

Hockey is een teamsport. Door afwezig te zijn tijdens trainingen of wedstrijden dupeer je je teamgenoten. Zorg er dus voor dat uw kind alleen in het uiterste geval een training of wedstrijd moet missen en meldt dit indien mogelijk vooraf bij de trainers of coaches.

Wij hebben Respect en Sportiviteit hoog in het vaandel staan. Ouders en andere supporters laten zich nooit negatief uit over spelbegeleiders, coaches of het getoonde spel. Enthousiast aanmoedigen is echter altijd goed.

Coachen en spelbegeleiding

De begeleiding van een Jongste Jeugdteam bestaat uit een of twee coaches en een regelouder (teammanager). Deze worden gezocht onder de ouders van de kinderen. Uitgebreide hockeykennis is bij de jongste kinderen nog niet noodzakelijk. Wel is het prettig wanneer minimaal een van de twee coaches hockeyervaring, affiniteit met het hockeyspelletje of de intentie heeft zich er in te verdiepen. De coach onderhoudt het contact met de spelers en de ouders en begeleidt het team bij de thuis- en uitwedstrijden.

De wedstrijden worden begeleid door één of twee spelleiders. De spelleider is iemand die in staat is beide partijen op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen. Winnen is daarbij van ondergeschikt belang. Spelleiders zijn de ouders van het team.

Elk seizoen wordt er naast een coach-instructie ook regelmatig instructie gegeven voor spelleiders. Bij iedere wedstrijd (uit en thuis) zorgt elk van de deelnemende teams voor 1 spelleider.

Spelregels hockey

Op de website van de KNHB kunt de spelregels van 3-tal, 6-tal en 8-talhockey downloaden. Deze regels worden toegepast bij wedstrijden van de Jongste Jeugd. In alle districten wordt conform deze regels gespeeld.

Nog vragen?

Stuur een e-mail naar [email protected].

Tot slot wenst de TC Jongste Jeugd jullie héél véél hockeyplezier bij HV Spijkenisse.