#

Updates vanuit het bestuur

16-3

Beste leden,


De veldcompetitie is weer gestart en dat is een mooi moment voor een update. We kijken terug op een geslaagde zaalcompetitie en onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die dit wederom mogelijk hebben gemaakt! Onze felicitaties gaan uit de naar de zaalkampioenen, maar onze bewondering gaat ook uit naar alle teams die geen kampioen zijn geworden, maar wel voor elk punt hebben gestreden.


Tijdens de laatste ALV zijn wij nader in gegaan op wat ons bezighoudt en waar de uitdagingen liggen:


Duurzaamheid

In april wordt de bloemenweide gerealiseerd i.s.m. Marion Keijzer en WePu. De spelers van de Puppyhockey zijn reeds benaderd om te helpen met het inzaaien!

Verder hebben wij via de Rabobank een donatie ontvangen die wij i.s.m. de barcommissie en sponsorcommissie gaan inzetten voor een gezond ontbijt. Dit vraagt nog enige voorbereiding, maar dit zit er zeker aan te komen!

Keuken en Bar

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een implementatie plan voor de renovatie van de keuken. De tekeningen zijn gereed, diverse offertes zijn beoordeeld en wij kunnen niet wachten tot de eerste stappen worden gezet! Het doel is om de realisatie hiervan in juli/augustus gereed te hebben. De volgende ambitie is de vervanging van de bar!

Kleedkamers

Tijdens de ALV is ook duidelijk naar voren gekomen dat de kleedkamers onvoldoende geschikt zijn voor teambesprekingen en dat het momenteel niet uitnodigt om hier te zitten (klaarblijkelijk is het gewoon geworden om de muren onder te kalken met interessante teksten). Inmiddels zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers aan de slag gegaan om de hal en de kleedkamers opnieuw te witten en schoon te maken. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid maar dit is het niet en wij willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de volgende vrijwilligers te bedanken: Mandy en Robin Horstink, Boris de Puij, Joyce Hendrix en Marc Wijchen.

Tenue 

Het is zover….wij zijn druk doende met de uitrol van de nieuwe kleding lijn van Indian Marahadja. Inmiddels is de periode om de maten te passen en door te geven voorbij en de bestellingen worden gedaan! Uiteraard een spannende periode, want er komt veel logistiek en communicatie bij kijken. Hou de communicatie kanalen in de gaten!

Bestuur

Tijdens de ALV is Jacqueline van Hengel benoemd tot bestuurslid van HVS en daar zijn wij zeer blij mee. Dit gaf ons mooi de gelegenheid om de taken in het bestuur te herverdelen. Hieronder vinden jullie terug waar welk bestuurslid verantwoordelijk voor is en bij wie je moet zijn mocht je ergens vragen over hebben:

  • Pascal: Sponsors & subsidies, Duurzaamheid, Clubhuis/park (bar, onderhoud), Activiteiten
  • Marcel: Wedstrijdsecretariaat & scheidsrechterscommissie, Applicatiebeheer, Boekhouding & contracten, renovatie Bar & Keuken
  • Rebecca: Contributie, debiteurenbeheer, betalingen, verzekeringen, interne communicatie
  • Hans: Technische Commissie en hockey materiaal
  • Jacqueline: Het Jeugdbestuur, S&R, Opleidingen en diverse secretariaat taken. 

Jacqueline, nogmaals van harte welkom!


Tijdelijke vervanging penningmeester

Er wordt ook aandacht gevraagd voor het volgende. Onze penningmeester, Rebecca, zal op zeer korte termijn met zwangerschapsverlof gaan. Dit betekent dat er voor een periode van een aantal maanden een vervanger wordt gezocht. Wij doen dan ook de oproep aan alle leden om ons de komende maanden te helpen met de uitvoering van een aantal activiteiten! Help ons en meld je aan bij [email protected]


TC

Het hervatten van de veldcompetitie is ook het moment voor de Technische Commissie om zich bezig te gaan houden met de teamindelingen voor het komende seizoen. De samenstelling van de teams vindt plaats o.b.v. de in het TC Beleidsplan 2023-2025 benoemde uitgangspunten en procedures. Nadat het TC Beleidsplan 2023-2025 tijdens de ALV is gepresenteerd, zijn er vanuit een aantal leden op- en aanmerkingen als ook aanvullingen of correcties binnen gekomen. Deze zijn inmiddels verwerkt in een aangepast versie van het TC Beleidsplan 2023-2025. Deze versie zal op korte termijn beschikbaar zijn via de website.


Door het bestuur is op 12 maart j.l. het besluit genomen om de samenwerking met Jaap Smaal als trainer/coach van Heren 1 per direct te beëindigen. Wij hebben Alexander Taat uit H30-1 bereid gevonden om de functie van trainer/coach van Heren 1 tot het einde van het seizoen op zich te nemen. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee en wensen hem en het team veel succes toe!


Tot slot mogen wij op zowel vrijdag 22 maart als op donderdag 11 april een aantal Engelse teams op onze vereniging verwelkomen. Op vrijdag 22 maart spelen zowel MO14-2 als JO14-1 een wedstrijd en op 11 april is het vervolgens de beurt aan MO18-1 en JO18-1. Meer info volgt nog, maar via deze weg bent u allen alvast uitgenodigd om te komen kijken.


 
16-3-2024 Algemeen