#

Teamindelingen seizoen 2021-2022

3-6

Algemene informatie

Het selecteren is binnen ons huidig TC-beleid een belangrijk onderdeel om het hockeyniveau van alle leeftijdscategorieën binnen Hockeyvereniging Spijkenisse naar een hoger niveau te tillen. Ondanks het bijzondere seizoen is de Technische Commissie vanaf begin dit jaar druk doende geweest om de teamindelingen voor het komende seizoen (2021-2022) voor te bereiden. Om tot de teamindelingen te komen, maakt de Technische Commissie gebruik van verschillende middelen

  • de input van technisch manager (tot 1-5-21);
  • de input van het technisch hart;
  • de kennis en beoordeling input van trainers en coaches en tot slot;
  • de eigen kennis en beoordeling van de lijncoördinator.

Binnen de Jongste Jeugd wordt er bij Hockeyvereniging Spijkenisse bewust niet geselecteerd en worden de teams zoveel mogelijk sociaal ingedeeld.

Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om homogene teams te maken en iedereen in het juiste team te plaatsen, realiseren wij ons ook dat er mogelijk teleurstellingen kunnen zijn.

Het is vanzelfsprekend dat er goed is nagedacht over de indelingen en dat de TC, trainers en coaches veel vrije tijd steken in Hockeyvereniging Spijkenisse en daarmee ook in uw kind.

De selectie teams zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren teruggebracht naar: MA1, MB1, MB2, MC1, MC2.

Daarnaast zijn de breedteteams gelijkmatig verdeeld waarbij tevens (zoveel mogelijk) rekening is met speelniveau en de sociale contacten.

De gepubliceerde teamindelingen hebben hiermee dan ook een definitief karakter. Binnen de Jongste Jeugd kan de teamindeling echter per periode wijzigen als gevolg van aanmelding van nieuwe leden. Hier wordt tijdig door de betreffende lijncoördinator over gecommuniceerd.

Nadere uitleg

Al onze beslissingen met betrekking tot de teamindelingen hebben wij genomen binnen het kader van het huidige TC beleidsplan.

Mocht u ondanks deze informatie vragen hebben over de indeling (waarbij over de sterkte c.q. zwakte van spelers niet gediscussieerd kan worden en er nooit inzage wordt gegeven in de beoordelingen (niet aan spelers en ook niet aan ouders), dan kunt u tot uiterlijk zondag 6 juni een mail sturen aan de betreffende TC-coördinator. Wij benadrukken dat dit de enige manier is, waarop u - ook weer per mail - binnen maximaal 3 werkdagen reactie krijgt op uw vragen. Niet omdat wij zo inflexibel zijn, maar simpelweg omdat het anders te tijdrovend is voor de TC-coördinator, die zoals u weet dit allen vrijwillig doen.

Technische Commissie 2020-2021

Puppyhockey & Hockeyschool

[email protected]

E en F-jeugd

[email protected]

Jongens C en D

[email protected]

Meisjes C en D

[email protected]

Jongens A en B

[email protected]

Meisjes A en B

[email protected]

Senioren dames

[email protected]

Senioren heren

[email protected]

De teamindeling

De teamindeling kunt u terug vinden door in te loggen op de persoonlijke pagina via de website. Ga vervolgens in het dashboard naar [CLUB] en kies uit het pull-down-menu [DOCUMENTEN]. Hier vinden u het mapje [TEAMINDELINGEN 2021-2022]. Kies hier vervolgens de betreffende teamindeling.

Teamsponsoring 2021-2022

Voor de regels omtrent teamsponsoring voor het seizoen 2021-2022 verwijzen we naar de betreffende pagina op onze website [LINK]
Jongste Jeugd teams kunnen na elke periode nog worden aangepast. Wees hiervan bewust indien er wordt gekozen om een Jongste Jeugd team te sponsoren.

Wedstrijden en trainingen nieuwe teams

Nadere informatie over trainen in de nieuwe teamsamenstelling zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.


 

 
3-6-2021 Technische Commissie