#

Reglement Club van 100

5-2
Het reglement van de Club van 100 komt er in het kort op neer: 
 
  • De Club van 100 is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging.
  • Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening bij de penningmeester van de Club van 100.
  • De Club van 100 ondersteunt de vereniging met concrete zaken.
  • De Club van 100 wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor zijn leden. 
 
 De Club van 100 verkrijgt inkomsten door: 
 
  • Contributies, ledenbijdragen, subsidies en donaties.
  • Schenkingen erfstellingen en legaten.
  • Alle andere verkrijgingen en baten. 
 
5-2-2019 Club van 100