Inloggen op HVS inloggen | Contactgegevens
Flats
Bericht op de website kwijt?
kijk eens via de knop "HOME" links boven bij nieuws of archief.....
Wedstrijd verslagen
VACATURES
Algemene zaken
Lid jeugdbestuur
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie senioren
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie jongste jeugd
Beroepscommissie
Lid beroepscommissie
Financiële Controlecommissie
Voorzitter financiële controlecommissie
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Facilitaire Commissie
Lid onderhoud
Technische Commissie
Jongens coördinator
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie senioren
Algemene zaken
Voorzitter jeugdbestuur
Algemene zaken
Voorzitter normen & waarden commissie
Algemene zaken
Lid normen & waarden commissie
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie junioren
Technische Commissie
Trainers- & coaches coördinator
Secretariaat
Begeleider jonge scheidsrechters
Activiteitencommissie
Lid activiteitencommissie junioren
Activiteitencommissie
Vrijwilligers Commissaris
Facilitaire Commissie
Lid groenvoorziening
Financiële Controlecommissie
Lid financiële controlecommissie
Financiële Commissie
Financiële administratie functionaris
Beroepscommissie
Voorzitter beroepscommissie
Activiteitencommissie
Voorzitter activiteitencommissie jongste jeugd
Bestuur
Vrijwilligers Commissaris
Op Stapel
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
Contributie 


Soort lidmaatschap Peildatum 1 oktober 2018-2019 Inschrijfgeld
Seniorlid
A
B
C
D
E
F
Recreant
Knotshockey
Hockeyschool
Puppyhockey
18 jaar en ouder
A -jeugd is 16 t/m 17 jaar
B -jeugd is 14 t/m 15 jaar
C -jeugd is 12 t/m 13 jaar
D -jeugd is 10 t/m 11 jaar
E -jeugd is 8 t/m 9 jaar
F -jeugd is 6 t/m 7 jaar
Niet op basis van leeftijd
Niet op basis van leeftijd
Niet op basis van leeftijd
Niet op basis van leeftijd
€ 265,00
€ 239,00
€ 239,00
€ 219,00
€ 219,00
€ 177,00
€ 133,00
€ 119,00
€ 119,00
€ 122,00
€ 56,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00


Zaalhockey

In het seizoen 2018 - 2019 wordt de zaalhockey voor senioren welke hebben aangegeven zaalhockey te willen spelen € 25,00 in rekening gebracht. De factuur inzake de zaalhockey wordt 1 november 2018 verstuurd. 

Voor jeugdleden is zaalhockey verplicht in verband met hun technische ontwikkeling. Het bedrag voor de zaalhockey is daarom al onderdeel van de contributie en zal niet separaat worden gefactureerd.

Korting indien men lid wordt ná 1/1/2019

Indien u lid wenst te worden na de winterstop, tweede helft seizoen start eind februari 2019, betaalt u voor het restant van het seizoen maar 50% van de normale contributie. Indien u lid wordt na 1 april 2019 betaalt u geen contributie voor de rest van het seizoen. Het entreegeld bent u echter altijd volledig verschuldigd.

Betalingsvoorwaarden

Om de incasso van contributies te versimpelen is besloten, zoals toegelicht in de Algemene Ledenvergadering van mei 2018, om op de volgende wijze de contributie te factureren en te incasseren:
  • De contributie voor net nieuwe seizoen wordt gefactureerd begin juli 2018 voor het seizoen 2018-2019.
  • Betaling in drie gelijke termijnen is mogelijk. Te weten uiterlijk vóór 1 september, vóór 1 november en vóór 1 februari.
  • Bij niet tijdige betaling zal in de maand september door ons worden herinnerd aan de openstaande contributie factuur. Verzoek is dan om binnen drie weken de gehele contributie/termijn te voldoen.
  • Na één herinnering zal de contributiefactuur worden uitbesteed aan een extern incassobureau om ons te assisteren bij de incasso. De kosten van inschakeling zullen aan het lid worden doorbelast.


Speelverbod

Leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen, krijgen een speelverbod tot het moment dat de contributie volledig voldaan is. Een speelverbod zal middels een schrijven aan het betrokken lid, de technische commissie én de captain/coach van het betreffende elftal worden meegedeeld.

Niet in staat om te betalen

Indien u niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dient u voor 1 augustus 2018 contact op te nemen met de penningmeester. Deze zal dan met u overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden. In een aantal gevallen is het mogelijk om een bijdrage in de contributie te krijgen van de gemeente. De bijdrage is onderdeel van de Individuele Minima Toeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/individuele-minima-toeslag-.htm
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om contact op te nemen met Stichting Leergeld Voorne-Putten. Zie hiervoor www.leergeld.nl.

Tussentijdse opzegging

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie. Uitzondering is het niet kunnen spelen vanwege zwangerschap en een blessure langer dan zes maanden, mits vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt aan de technische commissie. Restitutie vindt plaats aan het einde van het seizoen.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap opzegt in de periode tussen 2 juni 2018 en aanvang van het seizoen 2017/2018 bent u het gehele contributiebedrag voor het seizoen 2018-2019 schuldig.
Opzeggingen voor het komende seizoen dienen vóór 3 juni 2018 in bezit te zijn van de ledenadministratie. Opzeggen kunt u alleen na inloggen op LISA Team via het opzegformulier onder het kopje "Club". U heeft het lidnummer en wachtwoord nodig dat u verkregen heeft bij inschrijving. Deze gegevens kunt u bij verlies opvragen via de webmaster. Indien u alleen uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op de link achter "Inloggegevens vergeten?" Uw correcte e-mailadres dient in beide gevallen wel bekend te zijn in de ledenadministratie.

Rekeningnummer HV Spijkenisse
Alle betalingen aan HV Spijkenisse dienen gedaan te worden op rekeningnummer NL27 RABO 0133418316
 
 
Uw advertentie op deze pagina? Neem contact op met de sponsorcommissie